Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 71/2024 Burmistrza Łasku z dnia 18-03-2024 w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości ( Dz.U. z 2021r. poz. 2213), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia rokowań i przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Łask w składzie: Przewodniczący – Beata Rybak-Strugała Członkowie:
1 Magdalena Tracz

2 Monika Matyjasik

3 Aneta Nowicka-Szwebs

4 Aleksandra Sychlak

5 Angelika Augustyniak-Czyż

6 Ewa Iwaszkiewicz-Beridze


§ 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji Przetargowej jego funkcję pełni jeden z członków Komisji Przetargowej, Zastępca Burmistrza Łasku lub Sekretarz Gminy.
§ 3. W pracach Komisji w zależności od charakteru i rodzaju nieruchomości będącej przedmiotem przetargu, może uczestniczyć osoba będąca specjalistą w danej dziedzinie w charakterze opiniodawcy.
§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2022r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów oraz zarządzenie Nr 343/2023 Burmistrza Łasku z dnia 28 grudnia 2023r. zmieniające zarządzenie Nr 92/2022 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2022r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów.
§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  Sylwester Florczak

PDF   Zarządzenie Nr 712024 Burmistrza Łasku z dnia 18-03-2024 w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i.pdf (209,21KB)