Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 73/2024 Burmistrza Łasku z dnia 19-03-2024 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2024

Na podstawie §10 Statutu Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku i §4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r. w sprawie środowiskowych domów samopomocy(t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 249)

§ 1. Zatwierdzam Roczny Plan Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  pełniący funkcję Burmistrza Łasku Sylwester Florczak

PDF   Zarządzenie Nr 732024 Burmistrza Łasku z dnia 19-03-2024 w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w.pdf (1,28MB)

PDFZalacznik1 732024.pdf (388,63KB)

PDFZalacznik2 732024.pdf (132,16KB)

PDFZalacznik3 732024.pdf (172,87KB)