Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/268/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pozostawia się bez rozpatrzenia petycję złożoną przez Koalicję Polska Wolna od 5G dotyczącą podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem w związku z niespełnieniem wymogów ustawowych określonych w art. 4 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik


 

UZASADNIENIE

PDF   Uchwała Nr XXI/268/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 w sprawie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia mieszkańców przed elektroskażeniem.pdf (187,22KB)

DOCXUzasadnienie XXI/268/2020.docx (6,04KB)