Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 84/2024 Burmistrza Łasku z dnia 02-04-2024 w sprawie wprowadzenia zmian w zespole informatycznym oraz operatorach informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku.

Na podstawie art. 156 §1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2023 r. poz. 2408) oraz §7 ust. 1. Uchwały Nr 42/2024 Państwowej Komisj Wyborczej z dnia 7 lutego 2024 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr 74/2024 Burmistrza Łasku z dnia 20 marca 2024 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 roku wprowadzam następujące zmiany:
1) W § 1. ust. 5. treść pkt 8) otrzymuje nowe brzmienie: „8) Karolina Janecka - operator informatycznej obsługi Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 w Łasku”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

  Sylwester Florczak

 

PDF   Zarządzenie Nr 842024 Burmistrza Łasku z dnia 02-04-2024 w sprawie wprowadzenia zmian w.pdf (204,96KB)