Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXI/271/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 zmieniająca uchwałę Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład

Na podstawie art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1495, 2475, 2493, z 2020 r. poz. 400, 462, 875), art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 8), art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz. 321): 1) §2 otrzymuje brzmienie:
§ 2. Ustala się ceny biletów jednorazowych, miesięcznych i okresowych, normalnych i ulgowych na liniach "B" "C", "D":

Strefa miejska (I): Normalny Uczniowski Ulgowy 50% 2-przystankowy
Bilet jednorazowy 2,60 zł 1,50 zł 1,30 zł 1,30 zł
Bilety okresowe i miesięczne        
90-dniowy lub 3-miesięczny 160,00 zł 100,00 zł 80,00 zł 100,00 zł
30-dniowy, miesięczny 70,00 zł 45,00 zł 35,00 zł 35,00 zł
14-dniowy 44,00 zł 25,00 zł 22,00 zł -
7-dniowy 26,00 zł 20,00 zł 13,00 zł -
Strefa podmiejska (II):        
Bilet jednorazowy 3,00 zł 1,70 zł 1,50 zł -
Bilety okresowe i miesięczne        
90-dniowy lub 3-miesięczny 240,00 zł 170,00 zł 120,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 90,00 zł 60,00 zł 45,00 zł -
14-dniowy 58,00 zł 35,00 zł 29,00 zł -
7-dniowy 30,00 zł 20,00 zł 15,00 zł -
Strefa (III):        
Bilet jednorazowy 3,80 zł 2,60 zł 1,90 zł -
Bilet okresowy i miesięczny        
90-dniowy lub 3-miesięczny 280,00 zł 200,00 zł 140,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 100,00 zł 60,00 zł 50,00 zł -
14-dniowy 70,00 zł 40,00 zł 35,00 zł -
7-dniowy 34,00 zł 22,00 zł 17,00 zł -
Strefa (IV):        
Bilet jednorazowy 4,00 zł 2,80 zł 2,00 zł -
Bilety okresowe i miesięczne        
90-dniowy lub 3-miesięczny 300,00 zł 220,00 zł 150,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 110,00 zł 70,00 zł 55,00 zł -
14-dniowy 60,00 zł 40,00 zł 30,00 zł -
7-dniowy 36,00 zł 25,00 zł 18,00 zł -
Bilet międzymiastowy:        
Bilet jednorazowy 5,00 zł 3,00 zł 2,50 zł -
Bilety okresowe i miesięczne        
90-dniowy lub 3-miesięczny 340,00 zł 240,00 zł 170,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 120,00 zł 80,00 zł 60,00 zł -
14-dniowy 70,00 zł 50,00 zł 35,00 zł -
7-dniowy 40,00 zł 30,00 zł 20,00 zł -
Bilet międzymiastowy z przesiadką na linię miejską i podmiejską:        
90-dniowy lub 3-miesięczny 400,00 zł 300,00 zł 200,00 zł -
30-dniowy, miesięczny 180,00 zł 120,00 zł 90,00 zł -
14-dniowy 100,00 zł 80,00 zł 50,00 zł -
7-dniowy 60,00 zł 50,00 zł 30,00 zł -

 

 

”;
2) § 5 otrzymuje brzmienie:
§ 5. Bilet międzymiastowy obowiązuje po czterokrotnym przekroczeniu oznakowanychna przystankach napisów "Granica strefy" na poszczególnych liniach komunikacyjnych "B" "C" i "D" przy przejeździe w jednym kierunku. ”;

§ 2. Pozostałe postanowienia uchwały nie ulegają zmianie. § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego, wchodziw życie z dniem 15 czerwca 2020 r.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

 

PDF   Uchwała Nr XXI/271/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-06-2020 zmieniająca uchwałę Nr IV/40/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe lokalnego transportu zbiorowego, świadczone przez Zakład.pdf (160,22KB)