Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Łasku 2018 r.

PDFZARZĄDZENIE NR 1/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (234,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 2/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (340,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 3/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa sołectwa Teodory (83,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 4/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (66,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 5/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad księgowania podatku VAT w Urzędzie Miejskim w Łasku (209,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 6/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (197,10KB)

ODTZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 06/2018 (62,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 7/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (87,60KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 07/2018 (31,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 8/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze w Wydziale Budżetowym. (87,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 9/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych stanowiących własność Gminy Łask (338,93KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 10/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Anielinie użyczonych Gminie Łask (260,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 11/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (183,07KB)

ODTZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 11/2018 (62,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 12/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Jednostki Realizującej Projekt (JRP) pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku” (126,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 13/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (229,30KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 14/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (344,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 15/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. (60,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 16/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów terapeutycznych (95,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 17/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego (175,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 18/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (96,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 19/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych otrzymanych na dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa jakości środowiska poprzez rozwój i odnowę terenów zieleni miejskiej w Łasku” nr POIS.02.05.00-00.0119/16 w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. (1,10MB)
PDFZARZ4DZENIE NR 20/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (88,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 21/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 22/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (243,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 23/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2018/2019 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask. (91,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 24/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Finansowym. (87,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 25/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (348,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 26/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (341,97KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 27/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,14KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 28/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/18 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 29/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 stycznia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (195,12KB)

ODTZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 29/2018 (62,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 30/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (474,27KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 31/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (342,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 32/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości (84,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 33/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (170,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 34/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości (84,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 35/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (170,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 36/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia oraz do sprzedaży w drodze przetargu; (177,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 37/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/18 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 38/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 39/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze podinspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg. (88,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 40/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (285,48KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 41/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 21/18 Burmistrza Łasku z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 42/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (615,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 43/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w łasku na rok 2018 (223,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 44/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 45/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: referent w Biurze Obsługi Interesanta - 2 etaty. (88,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 46/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetarg ustnego nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Łasku, w obrębie 15 , przy ul. Szpitalnej (176,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 47/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lutego 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 38/18 Burmistrza Łasku z dnia 7 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 48/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (186,41KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 48/2018 (179,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 49/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (178,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 50/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (190,72KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 50/2018 (61,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 51/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (215,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 52/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (345,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 53/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (354,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 54/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (190,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 55/20118 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych. (235,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 56/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania danych z ewidencji z dokumentacją (85,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 57/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (472,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 58/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (365,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 59/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 60/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (91,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 61/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie ochrony i promocji zdrowia (175,86KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 62/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor w Wydziale Urbanistyki i Planowania Przestrzennego w Urzędzie Miejskim w Łasku. (89,76KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 63/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,73KB)
PDFZarządzenie Nr 64/2018 Burmistrza Łasku z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2018 (55,97KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 64/2018 (129,14KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 64/2018 (37,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 65/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2018 w zakresie kultury, sztuki (177,84KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 66/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łasku ul. Jana Pawła II 6b (90,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 67/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku ul. Narutowicza 11a (89,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 68/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku Jana Pawła II 11 (90,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 69/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie (90,11KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 70/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (91,39KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 71/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (373,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 72/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz najem, sprzedaży w drodze przetargu; (170,93KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 73/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (97,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 74/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2017-2028 (448,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 75/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (2,41MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 76/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (520,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 77/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (382,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 78/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 79/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 73/2018 Burmistrza Łasku z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 80/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (469,14KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 81/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (214,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 82/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 83/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku. (83,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 84/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łasku. (81,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 85/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku. (82,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 86/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 5 im. Juliana Tuwima w Łasku. (82,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 87/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 88/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Łasku „Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowania terroryzmu”. (198,52KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 89/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (212,54KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 90/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, użyczenie oraz sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem; (170,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 91/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018 (346,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 92/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (353,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 93/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 94/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (594,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 95/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (222,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 96/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy zapotrzebowania szkół podstawowych na terenie Gminy Łask na wsparcie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności Działanie XI.1. Wysoka jakość edukacji (174,72KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 96/2018 (5,37MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 97/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 9/2018 Burmistrza Łasku z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych stanowiących własność Gminy Łask (29,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 98/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 99/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 155/16 Burmistrza Łasku z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask. (39,39KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 100/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (104,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 101/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (228,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 102/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 kwietnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (474,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 103/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 104/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz sprzedaży poza przetargiem; (179,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 105/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok" (212,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 106/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (596,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 107/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (351,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 108/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (803,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 109/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji sprawdzającej usunięcie szkód i strat powstałych w wyniku silnego porywistego wiatru oraz nawalnego deszczu w dniu 10 sierpnia 2017 roku w budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Łask (59,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 110/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018 (353,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 111/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (215,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 112/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działki położonej w Łasku, w obrębie 19 (181,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 113/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie przyjęcia „Instrukcji przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miejskim w Łasku" (277,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 114/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (248,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 115/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (217,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 116/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie odwołania ze stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie. (82,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 117/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (226,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 118/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (337,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 119/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (432,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 120/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (475,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 121/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (490,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 122/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury w Łasku (82,30KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 122/2018 (241,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 123/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (84,99KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku nr 123/2018 (350,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 124/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 125/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (53,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 126/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku (87,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 127/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 czerwca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz dzierżawę; (175,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 128/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców (184,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 129/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (96,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 130/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku (90,86KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 131/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (230,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 132/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (340,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 133/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze informatyk/starszy informatyk w Wydziale ogólno - Organizacyjnym. (89,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 134/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 135/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 130/2018 Burmistrza Łasku z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu dla wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku (91,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 136/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania ze świetlic wiejskich i domów ludowych będących własnością i w użyczeniu Gminie Łask. (395,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 137/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków i zasad korzystania z pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Anielinie użyczonych Gminie Łask (286,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 138/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku (56,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 139/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku. (87,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 140/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania danych z ewidencji z dokumentacją (95,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 141/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku wewnętrznego " Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie" (3,64MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 142/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 134/2018 Burmistrza Łasku z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 143/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul. Armii Krajowej z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową (173,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 144/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (522,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 145/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (382,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 146/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 147/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. (85,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 148/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 149/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu udostępniania nieruchomości stanowiących własność Gminy Łask na potrzeby budowy infrastruktury technicznej (353,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 150/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (114,61KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 151/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach realizacji rządowego programu "Dobry start" (60,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 152/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (56,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 153/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (55,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 154/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych (53,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 155/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, sprzedaży w drodze przetargu, dzierżawy oraz użyczenia; (157,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 156/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (471,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 157/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (471,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 158/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Łask. (91,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 159/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (102,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 160/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (47,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 161/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/2018 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (44,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 162/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (478,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 163/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (337,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 164/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (43,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 165/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 148/2018 Burmistrza Łasku z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (41,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 166/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku. (475,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 167/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (215,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 168/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (48,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 169/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (46,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 170/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 129/2018 Burmistrza Łasku z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (41,45KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 171/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (226,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 172/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (499,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 173/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/2018 Burmistrza Łasku z dnia 12 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (42,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 174/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji inwentaryzacyjnej (92,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 175/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2018 r. w sprawie powołania stałego zespołu spisowego do przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej ( okolicznościowej ) (94,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 176/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2018 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji metodą porównania danych z ewidencji z dokumentacją (101,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 177/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 168/2018 Burmistrza Łasku z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 178/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie. (42,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 179/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 180/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (605,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 181/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (342,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 182/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (108,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 183/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (109,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 184/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Łasku. (84,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 185/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Łasku. (85,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 186/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie. (83,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 187/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 169/2018 Burmistrza Łasku z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (91,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 188/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian do Zarządzenia Nr 49/09 Burmistrza Łasku z dnia 3 kwietnia 2009 r. (84,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 189/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Finansowym. (86,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 190/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów samorządowych zarządzonych na 21 października 2018 r (191,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 191/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 192/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 160/2018 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 193/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 194/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (483,41KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 195/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (213,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 196/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr 3 im. "Misiaczek" w Łasku (84,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 197/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi jednostki budżetowej Przedszkola Publicznego Nr 1 w Łasku (83,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 198/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu; (171,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 199/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2018 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (116,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 200/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (589,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 201/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (348,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 202/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2018 roku. (1,64MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 203/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do placówek oświatowych (655,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 204/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (486,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 205/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (492,48KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 206/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 207/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 208/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2018 r. w sprawie ustalenia procedury postępowania w związku z przekazywaną przez bank informacją o rozwiązywaniu lub wygaśnięciu umowy rachunku bankowego (102,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 209/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2018 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łask na 2019 rok (362,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 210/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg. (88,14KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 211/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 212/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (207,93KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 213/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem oraz do sprzedaży w drodze przetargu; (170,14KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 214/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 215/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,52KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 216/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (242,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 217/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2018 (481,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 218/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/2018 Burmistrza Łasku z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,52KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 219/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji ewidencji i realizacji przez Urząd Miejski w Łasku dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (195,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 220/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2018 roku zmieniające zarządzenie w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łask na 2019 rok (47,16KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 221/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 września 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Rozwoju. (86,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 222/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/2018 Burmistrza Łasku z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (91,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 223/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2018r. - "Wyprawka szkolna" (94,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 224/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych we wsi Wrzeszczewice Skrejnia (171,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 225/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej we wsi Anielin (169,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 226/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 211/2018 Burmistrza Łasku z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 227/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 193/2018 Burmistrza Łasku z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 228/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/2018 Burmistrza Łasku z dnia 6 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 229/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 214/2018 Burmistrza Łasku z dnia 13 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,16KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 230/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 212/2018 Burmistrza Łasku z dnia 11 września 2018 r. w sprawie powołania zespołu informatycznego oraz operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 roku (88,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 231/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (270,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 232/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2018 (632,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 233/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 215/2018 Burmistrza Łasku z dnia 17 września 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,54KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 234/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (220,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 235/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 października 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 179/2018 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,61KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 236/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 października 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 237/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (487,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 238/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (521,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 239/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 października 2018 r. w sprawie sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, sprzedaży na rzecz najemcy oraz sprzedaży w drodze przetargu; (173,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 240/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (508,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 241/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (357,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 242/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 października 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Łasku. (31,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 243/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018 (346,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 244/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (212,16KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 245/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (513,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 246/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (515,76KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 247/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2018 (363,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 248/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 249/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze inspektor w Wydziale Finansowym. (86,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 250/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2018 r. objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku (210,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 251/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania zespołów spisowych (96,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 252/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, sprzedaży poza przetargiem na rzecz najemcy oraz sprzedaży poza przetargiem na rzecz użytkownika wieczystego; (184,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 253/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 r. (491,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 254/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (356,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 255/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2018 (336,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 256/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 257/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 258/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2019 - 2029 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2019. (69,86KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 259/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (633,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 260/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (369,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 261/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji o kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2019 rok (4,77MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 262/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Miejskim w Łasku (87,14KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 263/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Łasku. (31,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 264/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (91,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 265/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie powołania Zastępcy Burmistrza Łasku. (30,93KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 266/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 267/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 248/2018 Burmistrza Łasku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (86,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 268/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (243,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 269/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach lub szkoleniach pożarniczych (676,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 270/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (86,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 271/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (472,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 272/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (370,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 273/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (368,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 274/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 55/2018 Burmistrza Łasku z dnia 2 marca 2018 roku w sprawie zasad dokumentowania zmian w ewidencji księgowej środków trwałych (93,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 275/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 141/2018 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2018 r. w sprawie wprowadzenia do użytku instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku (94,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 276/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie w sprawie w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (106,61KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 277/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 grudnia 2018 r. w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia (96,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 278/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. Funduszu Zdrowotnego (97,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 279/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie powołania stałej Komisji ds. niszczenia weksli i deklaracji wekslowych oraz notarialnych oświadczeń o dobrowolnym poddaniu się egzekucji (175,54KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 280/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 248/2018 Burmistrza Łasku z dnia 2 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 281/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem, sprzedaży w drodze przetargu; (172,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 282/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 270/2018 Burmistrza Łasku z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 283/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 284/18 BURMISTRZA LASKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za Im2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask (249,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 285/18 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 97/2014 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2014 r. (135,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 286/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (612,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 287/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2018 (627,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 288 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia miesięcznej stawki za rezerwację jednego stanowiska handlowego na targowisku ,,Witaminka" przy ulicy Marie Curie Skłodowskiej w Łasku oraz na targowisku przy ulicy Inki-Danuty Siedzikówny w Łasku. (95,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 289/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie wyboru sołtysa i rady sołeckiej w sołectwie Karszew (84,27KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 290/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 266/2018 Burmistrza Łasku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 291/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (89,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 292/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 266/2018 Burmistrza Łasku z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 293/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (249,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 294/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (489,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 295/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (260,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 296/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Dyrektor Żłobka Gminnego w Łasku. (88,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 297/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (369,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 298/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 297/2018 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (239,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 299/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2019 rok (3,66MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 300/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2019 r. (1,71MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 301/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2019 r. (493,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 302/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu" w Gminie Łask na lata 2019-2023 (77,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 303/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie odwołania Zastępcy Burmistrza Łasku. (82,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 304/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie stosowania mechanizmu podzielonej płatności w Gminie Łask (125,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 305/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 199/2018 Burmistrza Łasku z dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łask w 2018 roku, spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów (56,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 306/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (356,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 307/2019 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2018 (213,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 308/2018 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2018 (227,06KB)