Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Łasku 2017 r.

PDFZARZĄDZENIE NR 1/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (388,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 2/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (50,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 3/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" a także wydawania w tych sprawach decyzji (52,37KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 4/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (49,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 5/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (48,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 6/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (49,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 7/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego (44,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 8/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2017 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczenia wychowawczego (41,21KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 09/2017 (61,88KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 10/2017 (61,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 11/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. (87,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 12/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (235,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 13/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (346,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 14/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów (41,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 15/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 stycznia 2017 r. w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmu pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP w Anielinie użyczonym Gminie Łask (261,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 16/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej (220,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 17/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15 , przy ul. Batorego (179,61KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 18/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul. Armii Krajowej z przeznaczeniem pod zabudowę produkcyjno-usługową (175,58KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 19/2017 (61,88KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 20/2017 (61,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 21/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (231,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 22/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (344,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 23/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury. (210,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 24/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie powołania Komisji w celu ustalenia wartości nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Łask. (86,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 25/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (468,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 26/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (195,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 27/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2017 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (193,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 28/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (341,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 29/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (228,11KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 30/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (349,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 31/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (47,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 32/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie kultury, sztuki (46,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 33/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (238,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 34/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (350,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 35/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (56,17KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 35/2017 (61,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 36/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zasad i trybu udostępniania informacji publicznej w Urzędzie Miejskim w Łasku (114,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 37/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad księgowania w Urzędzie Miejskim w Łasku związanych z centralizacją rozliczeń podatku VAT w Gminie Łask. (153,37KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 38/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie zasad tworzenia i aktualizacji kart usług w Urzędzie Miejskim w Łasku (189,61KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 39/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do sprzedaży składników rzeczowych majątku ruchomego (88,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 40/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych i warsztatów terapeutycznych (112,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 41/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lutego 2017 r. zmiany Zarządzenia Nr 152/2016 Burmistrza Łasku z dnia 21 lipca 2016 roku w sprawie określenia formy przekazywania sprawozdań budżetowych i sprawozdań w zakresie operacji finansowych (100,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 42/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 43/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,54KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 44/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2017 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów (89,39KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 45/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (470,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 46/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (344,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 47/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 marca 2017 r. w sprawie sporządzania deklaracji VAT-7 przez Gminę Łask (351,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 48/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie ustalenia na rok szkolny 2017/2018 harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym, a także terminów składania dokumentów do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask. (94,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 49/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej i określenia trybu pracy komisji mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko Dyrektora Łaskiego Domu Kultury. (349,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 50/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2017 roku (131,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 51/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 52/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 marca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę; (179,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 53/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (241,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 54/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (91,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 55/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (478,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 56/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2017 w zakresie ochrony i promocji zdrowia (46,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 59/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR NR 61/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze weryfikacji konta 030 (88,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 62/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. (57,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 63/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (225,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 64/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego (162,84KB)
PDFZarządzenie Nr 65/2017 Burmistrza Łasku z dnia 21 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2017 (1,00MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 66/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie powołania dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku. (90,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 67/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Łaskiego Domu Kultury w Łasku. (89,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 70/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 marca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury (84,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 71/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 54/2017 Burmistrza Łasku z dnia 10 marca 2017 r. (92,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 72/2017 Burmistrza Łasku z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (2,30MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 73/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (92,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 74/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (258,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 75/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017 (360,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 76/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (341,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 77/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko inspektora w Wydziale Rozwoju w Urzędzie Miejskim w Łasku. (87,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 78/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 79/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę oraz do sprzedaży poza przetargiem; (180,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 80/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 81/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Publicznego Gimnazjum Nr 2 im. Jana Pawła II w Łasku. (85,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 82/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (352,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 83/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017 (350,84KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 84/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 85/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku (68,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 86/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku (491,97KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 87/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 88/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (228,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 89/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (348,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 90/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (209,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 91/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (215,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 92/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017 (329,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 93/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (320,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 94/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (160,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 95/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 maja 2017 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok" (215,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 96/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 97/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (432,41KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 98/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (321,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 99/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (91,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 100/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2017 roku (131,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 101/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 80/17 Burmistrza Łasku z dnia 6 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 102/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 78/17 Burmistrza Łasku z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 103/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 maja 2017 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku (44,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 104/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (233,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 105/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (203,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 106/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu; (170,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 107/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,61KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 108/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (443,45KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 109/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (611,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 110/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (320,63KB)

DOCXZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 110/2017 (61,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 111/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 czerwca 2017 r. (712,48KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 112/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,37KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 113/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 114/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (203,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 115/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (216,26KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 116/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (334,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 117/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 czerwca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz do sprzedaży poza przetargiem; (168,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 118/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 119/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 120/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 121/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (113,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 122/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (120,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 123/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (32,40KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 123/2017 (67,60KB)

PDFZałącznik Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 123/2017 (69,14KB)

PDFZałącznik Nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 123/2017 (235,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 124/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku. (86,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 125/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania w 2017r. za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Łask. (189,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 126/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert (83,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 127/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 107/17 Burmistrza Łasku z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 128/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 112/17 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,41KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 129/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 113/17 Burmistrza Łasku z dnia 7 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 130/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/17 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 131/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 119/17 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 132/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/17 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 133/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (264,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 134/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 135/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 136/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (126,41KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 137/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz do sprzedaży poza przetargiem; (179,30KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 138/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (189,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 139/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017 (289,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 140/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (524,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 141/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (86,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 142/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 143/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (376,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 144/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 145/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (249,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 146/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (86,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 147/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 44/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (89,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 148/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (485,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 149/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (350,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 150/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 118/17 Burmistrza Łasku z dnia 22 czerwca 2017 r. sprawie powołania Komisji przetargowej (88,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 151/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 134/17 Burmistrza Łasku z dnia 4 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 152/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 141/17 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 153/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 135/17 Burmistrza Łasku z dnia 5 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 154/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/17 Burmistrza Łasku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 155/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 146/17 Burmistrza Łasku z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 156/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 157/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (461,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 158/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (317,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 159/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Teodorach, gmina Łask, oznaczonej nr działki 260 o powierzchni 968m2 (226,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 160/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 161/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 142/17 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,37KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 162/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2017r. - "Wyprawka szkolna" (88,37KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 163/2017 Burmistrza Łasku z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku świadczenia usług publicznych przez Zakład Komunikacji Miejskiej w Łasku (3,19MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 164/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 165/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (86,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 166/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 167/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 168/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 144/17 Burmistrza Łasku z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,84KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 169/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 160/17 Burmistrza Łasku z dnia 31 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,11KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 170/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze ds. gospodarki nieruchomościami w ramach umowy na zastępstwo w Urzędzie Miejskim w Łasku. (87,97KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 171/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 141/17 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 172/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 173/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 174/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (318,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 175/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 176/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017 (322,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 177/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (213,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 178/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (218,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 179/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (319,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 180/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i wstępnego oszacowania strat powstałych w wyniku silnego porywistego wiatru oraz nawalnego deszczu w dniu 10 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Łask (33,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 181/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 142/17 Burmistrza Łasku z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 182/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 183/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/17 Burmistrza Łasku z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 184/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 166/17 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 185/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 167/17 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 186/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (473,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 187/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (323,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 188/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 178/2017 Burmistrza Łasku z dnia 11 sierpnia 2017 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (296,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 189/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 179/2017 z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (293,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 190/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 191/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 164/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 192/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku. (93,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 193/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, do sprzedaży poza przetargiem i w drodze przetargu; (164,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 194/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2017 roku. (1,56MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 195/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (466,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 196/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (343,84KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 197/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 198/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (86,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 199/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie dowozu dzieci z terenu Gminy Łask do placówek oświatowych (583,17KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 200/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 05 września 2017 roku w sprawie zasad przyznawania, przekazywania i rozliczania dotacji podmiotowej i celowej z budżetu Gminy Łask dla samorządowych instytucji kultury. (145,26KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 201/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości; (84,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 202/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2017 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego (161,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 203/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 165/17 Burmistrza Łasku z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 204/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (237,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 206/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (86,27KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 207/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 175/17 Burmistrza Łasku z dnia 8 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 208/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 156/17 Burmistrza Łasku z dnia 24 lipca 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (91,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 209/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 198/17 Burmistrza Łasku z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 210/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (492,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 211/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (341,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 212/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 213/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 września 2017 roku w sprawie założeń do projektu budżetu Gminy Łask na 2018 rok. (405,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 214/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (472,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 215/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (250,09KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 216/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 212/17 Burmistrza Łasku z dnia 12 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 217/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 września 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 206/17 Burmistrza Łasku z dnia 7 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 218/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 219/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 września 2017 r. w sprawie powołania stałej komisji inwentaryzacyjnej (85,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 220/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (476,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 221/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (347,48KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 222/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie zmiany Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 64/14 Burmistrza Łasku z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku (87,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 223/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 224/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (593,54KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 225/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 września 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (343,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 226/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 października 2017 r. w sprawie powołania zespołu do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze porównania danych z ewidencji z dokumentacją, dotyczy budynku przekazanego do Urzędu Miejskiego w Łasku przez Komunalne Gospodarstwo Pomocnicze w likwidacji przy ul. Objazdowej w Łasku. (90,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 227/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017 (350,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 228/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 218/17 Burmistrza Łasku z dnia 20 września 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 229/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 230/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji celowej udzielanej w ramach zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji w Łasku” (89,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 231/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego (160,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 232/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu (167,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 233/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w Bałuczu (168,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 234/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 229/17 Burmistrza Łasku z dnia 10 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 235/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2017 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2017 r. objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku (379,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 236/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2017 r. w sprawie powołania zespołów spisowych (147,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 237/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (243,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 238/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (506,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 239/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2017 (475,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 240/19 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia naboru na stanowisko urzędnicze: podinspektor w Wydziale Budżetowym w Urzędzie Miejskim w Łasku. (87,11KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 241/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,52KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 242/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego oraz aportu na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Łasku (88,26KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 243/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 października 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem, dzierżawę oraz do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem (175,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 244/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (499,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 245/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (341,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 246/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 247/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 października 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego ograniczonego do właścicieli nieruchomości przyległych w celu poprawy warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych, na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w Wiewiórczynie, gmina Łask, oznaczonej nr działki 645/18 o pow. 1040 m2 (181,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 248/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (624,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 249/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (345,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 250/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości; (85,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 251/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego (160,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 252/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (482,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 253/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (344,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 254/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,48KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 255/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2018 - 2028 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2018. (1,55MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 256/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (611,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 257/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (348,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 258/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (86,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 259/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do użyczenia; (161,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 260/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2017 (344,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 261/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie powołania składu Zespołu ds. Funduszu Zdrowotnego (96,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 262/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia (93,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 263/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 w związku z uruchomieniem rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe (227,45KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 264/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (215,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 265/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczych o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego (59,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 266/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń rodzinnych oraz ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (56,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 267/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawie świadczeń wychowawczych (55,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 268/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie upoważnienia pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach wynikających z ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" (60,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 269/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (218,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 270/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (497,09KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 271/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (502,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 272/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu i poza przetargiem; (167,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 273/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom kwot dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2018 rok (84,37KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 274/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (478,54KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 275/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (84,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 276/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego (175,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 277/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o.o. w Łasku (88,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 278/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (225,01KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 279/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (342,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 280/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie odwołania I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku, w obrębie 15, przy ul. Batorego (87,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 281/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego (159,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 282/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego (160,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 283/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (225,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 284/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 230/17 z dnia 11 października 2017 r. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia kontroli przedmiotu dotacji celowej udzielanej w ramach zadania pn. „Program ograniczania niskiej emisji w Łasku” (90,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 285/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 119/2016 z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach lub szkoleniach pożarniczych. (95,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 286/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (597,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 287/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (363,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 288/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Komunikacji Miejskiej w Łasku prowadzenia bieżącej obsługi Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Łasku przy ul. Lutomierskiej 2 (298,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 289/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zasad otrzymywania faktur w formie elektronicznej w Urzędzie Miejskim w Łasku (89,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 290/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (53,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 291/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2017 (246,48KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 292/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2017 (218,97KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 293/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2018 rok (85,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 294/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2018 r. (600,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 295/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2018 r. (492,52KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 296/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku. (54,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 297/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad wynagradzania dyrektorów samorządowych instytucji kultury, dla których organizatorem jest Gmina Łask. (135,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 298/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za lm2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask (555,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 299/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (97,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 300/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (153,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 301/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania programów komputerowych w Urzędzie Miejskim w Łasku. (91,16KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 302/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. uchylające zarządzenie Nr 84/2016 Burmistrza Łasku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie kwalifikowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Łasku oraz sporządzania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych zbiorczych Rb-WSa (87,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 303/2017 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Gminy Łask. (176,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 304/17 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie wniesienia aportu na podwyższenie kapitału zakładowego i objęcia udziałów w spółce Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Łasku (88,27KB)