Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania

Na podstawie art. 28aa ust. 4 i 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz oraz art. 15 zzzzzz ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, 567, 568, 695, 875) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Łask i przeprowadzeniu debaty, udziela się Burmistrzowi Łasku wotum zaufania. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXII/273/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania.pdf (101,59KB)

DOCXAkt_RCL XXII/273/2020.docx (61,45KB)