Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Łasku 2015 r.

PDFZARZĄDZENIE NR 1/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek godzinowych wynagrodzeń pracy dla realizatorów programów opiekuńczo - wychowawczych, profilaktycznych, sportowych, rekreacyjnych oraz innych zajęć pozalekcyjnych wyrównujących szanse edukacyjne dzieci i młodzieży (105,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 2/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (103,52KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 3/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (209,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 4/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (83,45KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 5/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (251,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 6/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 11/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (43,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 7/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem (173,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 8/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Orchowie. (167,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 9/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej (186,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 10/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej (185,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 11/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (62,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 12/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. (34,52KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 13/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 10/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 14/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (83,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 15/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 97/2014 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2014 r. (63,26KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 16/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (109,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 17/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (161,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 18/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (232,58KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 18/2015 (91,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 19/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (248,63KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 19/2015 (92,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 20/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (223,54KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 20/2015 (92,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 21/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (183,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 22/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (239,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 23/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (158,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 24/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej (162,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 25/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (970,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (136,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 27/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (227,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 28/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę. (178,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 29/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie zmian w Zarządzeniu Burmistrza Łask Nr 101/2014 z dnia 28.05.2014 roku dotyczących zmian wprowadzających procedurę realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Łask na lata 2014-2020 (203,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 30 /15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie w sprawie wprowadzenia zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (51,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 31/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (66,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 32/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (62,41KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 33/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 24/15 z dnia 04.02.2015 r. Burmistrza Łasku w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej (162,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 34/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu; (161,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 35/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2015 (1,06MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 36/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie kultury (181,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 37/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2015 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (182,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 38/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 11/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej, zmienionego zarządzeniem nr 6/15 Burmistrza Łasku z dnia 9 stycznia 2015 roku (43,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 39/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 10/14 Burmistrza Łasku z dnia 13 stycznia 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej, zmienionego zarządzeniem nr 13/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2015 roku (46,08KB)
PDFZarządzenie nr 40/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Jednostce Realizującej Projekt pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask” (379,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 41/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 14/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 stycznia 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (42,01KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 42/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Łask w roku 2015 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (198,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 43/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (4,49MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 44/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kontroli Zarządczej w Urzędzie Miejskim w Łasku (458,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 45/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie szczegółowych zasady rachunkowości środków unijnych na finansowanie projektu pn: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask,, nr POIS.OŁOl.OO-OO-llO/13 w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM Priorytetu I - "Gospodarka wodno-ściekowa,, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013” (1,07MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 46/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowych dotyczących realizacji Projektu pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM (307,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 47/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (109,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTZRA ŁASKU z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia i stosowania procedur dotyczących realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa Działanie 1.1 Gospodarka wodno- ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RML (83,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 49/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (215,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 50/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (223,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 51/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 marca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (182,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 52/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121 z 15 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (168,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 53/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 173/09 Burmistrza Łasku z dnia 16 grudnia 2009 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego w Łasku (29,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 54/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (219,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 55/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (328,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 56/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (84,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 57/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia (181,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 58/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 59/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (217,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 60/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (203,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 61/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej (188,39KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 62/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (1,81MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 63/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2014-2023 (352,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 64/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych otrzymanych na dofinansowanie Projektu pn. „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (254,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 65/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zasad obiegu i kontroli dokumentów finansowych dotyczących realizacji Projektu pn.: „Budowa systemu e-usług w Urzędzie Miejskim w Łasku” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. (242,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 66/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, do oddania w dzierżawę i w najem. (194,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 67/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie utworzenia, organizacji i funkcjonowania Stałego Dyżuru Burmistrza Łasku na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz uruchamiania realizacji zadań obronnych wynikających z wyższych stanów gotowości obronnej państwa (32,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 68/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie organizacji systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w gminie Łask (35,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 69/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (570,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 70/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (468,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 73/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (228,95KB)
PDFZarządzenie Nr 74/15 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie kwalifikowania wydatków strukturalnych ponoszonych przez Urząd Miejski w Łasku oraz sporządzania sprawozdań jednostkowych i skonsolidowanych zbiorczych Rb-WSa (36,97KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 75/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/15 z dnia 26 marca 215 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (376,09KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 76/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 63/15 Burmistrza Łasku z dnia 26 marca 215 roku w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2014-2023 (203,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 77/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 73/15 Burmistrza Łasku z dnia 31 marca 2015 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (232,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 78/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 24/15 z dnia 04.02.2015 r. Burmistrza Łasku w sprawie wyborów sołtysa i rady sołeckiej (173,84KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 79/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015 (332,97KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 80/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Łasku przy ul. Karpińskiego (184,54KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 81/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (64,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 82/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 62/15 Burmistrza Łasku z dnia 26 marca 215 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2014 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (191,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 83/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (84,89KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 83/2015 (31,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 84/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (2,14MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 85/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania (205,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 86/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej do przeprowadzenia likwidacji druków ścisłego zarachowania w Urzędzie Miejskim w Łasku (94,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 87/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 kwietnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę; (184,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 88/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych (252,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 89/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (219,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 90/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (466,16KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 91/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok" (782,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 92/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (438,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 93/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (325,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 94/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu niepieniężnego (aportu) do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Spółki z o.o. w Łasku (196,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 95/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2015 roku (116,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 96/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 maja 2015 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2015 roku (116,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 97/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 98/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Wrzeszczewice Nowe. (148,01KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 99/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015 (354,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 100/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (200,27KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 101/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (87,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 102/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 97/2014 Burmistrza Łasku z dnia 27 maja 2014 r. (60,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 103/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (88,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 104/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych w piątym przetargu (85,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 105/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie ogłoszenia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej (178,92KB)
PDFZarządzenie Nr 106/2015 Burmistrza Łasku z dnia 13 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Rocznego Planu Pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łasku na rok 2015 (1,31MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 107/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (333,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 108/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (334,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 109/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (53,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 110/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 84/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. (59,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 111/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół (90,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 112/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (109,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 113/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 maja 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (84,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 114/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (439,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 115/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (580,52KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 116/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (540,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 117/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury (379,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 118/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (440,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 119/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (210,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 120/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (183,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 121/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (344,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 122/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (332,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 123/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (83,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 124/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 113/15 Burmistrza Łasku z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (84,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 125/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (83,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 126/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 127/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121 z 15 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (71,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 128/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (185,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 129/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (84,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 130/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 131/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego referendum ogólnokrajowego (253,39KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 132/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Orchowie. (166,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 133/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (169,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 134/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (170,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 135/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia VI przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej (185,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 136/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (578,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 137/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (472,16KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 138/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 lipca 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łasku (57,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 139/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora zespołu publicznych szkół (76,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 140/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę; (177,70KB)
PDFZarządzenie Nr 141/15 Burmistrza Łasku z dnia 3 lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (56,84KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 142/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015 (260,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 143/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (111,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 144/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy uczniom objętym Rządowym programem pomocy uczniom w 2015r. - "Wyprawka szkolna" (87,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 145/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121 z 15 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (71,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 146/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (697,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 147/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (340,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 148/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lipca 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (217,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 149/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (334,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 150/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Ignacego Paderewskiego w Łasku - Kolumnie. (64,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 151/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Programu umożliwiającego odpracowywanie zadłużenia z tytułu korzystania z lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łask (2,29MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 152/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (103,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 153/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (101,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 154/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Łask w roku 2015 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii (180,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 155/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015 (787,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 156/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (201,88KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 157/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015 (331,30KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 158/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (206,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 159/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 lipca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (213,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 160/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121/04 Burmistrza Łasku z dnia 28 października 2004 r. w sprawie powołania Komisji ds. rokowań i przetargów. (83,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 161/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (56,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 162/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Orchów i Teodory. (160,01KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 163/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 sierpnia 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (464,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 164/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (222,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 165/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 sierpnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem; (179,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 166/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (54,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 167/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (953,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 168/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji do Spraw Referendum (316,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 169/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji nadzoru społecznego nad pomocą udzielaną dłużnikom zajmującym lokale w mieszkaniowym zasobie Gminy Łask poprzez umożliwienie odpracowania zadłużenia czynszowego (46,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 170/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 161/15 Burmistrza Łasku z dnia 3 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 171/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 sierpnia 2015 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2015 roku. (1,23MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 172/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 sierpnia 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 167/15 Burmistrza Łasku z dnia 17 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia głosowania w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015 r. (44,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 173/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (127,54KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 174/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Łask. (89,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 175/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (55,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 176/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 131 z 24 czerwca 2015 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego referendum ogólnokrajowego (146,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 177/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (218,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 178/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (332,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 179/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 września 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 171/15 Burmistrza Łasku z dnia 20 sierpnia 2015 roku w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2015 roku. (217,26KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 180/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 181/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (240,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 182/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (338,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 183/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (341,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 184/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (328,09KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 185/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2015 roku (1,23MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 186/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 175/15 Burmistrza Łasku z dnia 24 sierpnia 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (86,21KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 187/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 września 2015 roku w sprawie powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (43,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 189/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (461,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 190/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (334,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 191/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 września 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem; (166,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 192/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 193/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 września 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,37KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 194/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2015 r. sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (469,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 195/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (347,76KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 196/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2015 roku w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 187 z 8 września 2015 roku powołania Zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (139,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 197/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 września 2015 r. (251,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 198/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (219,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 199/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2015 (273,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 200/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (120,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 201/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (343,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 202/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2015 roku w sprawie powołania koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych (288,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 203/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (824,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 204/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 października 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 203/15 Burmistrza Łasku z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (45,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 206/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (242,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 207/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (323,43KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 208/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 października 2015 roku w sprawie przeprowadzenia wyborów do Rady Dzielnicy Kolumna. (264,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 209/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 października 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 203/15 Burmistrza Łasku z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (47,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR^IO/IS BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 212/11 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. (34,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 211/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (526,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 212/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (215,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 213/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 214/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (87,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 215/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 36/14 Burmistrza Łasku z dnia 5 marca 2014 roku w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku (46,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 216/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 października 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2015 r. objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku (442,74KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 217/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 października 2015 r. w sprawie powołania zespołów spisowych (229,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 218/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 października 2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 203/15 Burmistrza Łasku z dnia 5 października 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015 r. (58,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 219/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (51,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 220/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (677,09KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 221/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (203,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 222/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2015 (216,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 223/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (61,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 224/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 października 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 95/15 z dnia 4 maja 2015 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu w budżecie Gminy Łask w 2015 roku (63,70KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 225/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku (70,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 226/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (151,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 227/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (226,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 228/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie utworzenia, organizacji, warunków do realizacji zadań, sposobie funkcjonowania i nieprzerwanym działaniu oraz uruchamianiu i rozwijaniu elementów systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach oraz systemu wykrywania i alarmowania na terenie Gminy Łask (717,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 229/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (198,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 230/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (375,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 231/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (185,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 232/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2016 - 2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2016. (65,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 233/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę; (174,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 234/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (519,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 235/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (347,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 236/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom kwot dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2016 rok (4,18MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 237/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia (59,97KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 238/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie powierzenia obowiązków pracowników komórki organizacyjnej do spraw ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miejskim w Łasku (36,76KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 239/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 223/15 Burmistrza Łasku z dnia 29 października 2015 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (40,14KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 240/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (58,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 241/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (90,96KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 242/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (281,30KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 243/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określonego w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, wynikających z określonych powyższą ustawą tytułów (49,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 244/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia pracownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego, określonego w ustawie z dnia 7 września 2007 roku o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, a także do przekazywania do biura informacji gospodarczej informacji gospodarczej o zobowiązaniu lub zobowiązaniach dłużnika alimentacyjnego, wynikających z określonych powyższą ustawą tytułów (51,16KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 245/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (68,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 246/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (164,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 247/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (347,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 248/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (246,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 249/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości (91,11KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 250/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji w celu określenia wartości nieruchomości: (84,84KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 252/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę; (181,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 253/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (234,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 254/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (450,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 255/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2015 (347,59KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 256/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (212,64KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 256/2015 (91,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 257/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (91,28KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 258/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 grudnia 2015 r. w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Łasku (44,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 259/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmian budżetu, zmian w budżecie oraz zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na rok 2015 (742,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 260/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (371,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 261/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za Im2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask (104,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 262/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (50,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 263/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (250,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 264/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2015 (201,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 265/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2015 (244,41KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 266/2015 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2016 r. (1,19MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 267/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów finansowych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2016 rok (416,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 268/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w budżecie Gminy Łask na 2016 rok (47,14KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 269/15 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 43/15 Burmistrza Łasku z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych w Urzędzie Miejskim w Łasku (500,97KB)