Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenia Burmistrza Łasku 2014 r.

PDFZARZĄDZENIE NR 1/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie zmiany składu osobowego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łasku (35,26KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 2/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (159,08KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 02/2014 (65,80KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 3/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 4/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Lasku (390,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 5/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 06/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 stycznia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, zamiany oraz do oddania w dzierżawę. (156,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 7/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (153,24KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 07/2014 (65,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 8/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (118,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 9/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (341,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 10/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (58,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 11/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (56,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 12/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie powołania pełnomocnika i zastępcy pełnomocnika ds. realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łask” (182,86KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 13/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (131,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 14/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 stycznia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (153,46KB)

PDFZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 14/2014 (65,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 15/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2014 (155,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 16/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (111,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 17/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (54,39KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 18/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (169,54KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 18/2014 (110,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 19/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej (154,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 20/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,37KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 21/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 22/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łasku przy ul. Karpińskiego (164,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 23/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (237,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 24/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 20/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (42,78KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 25/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 21/14 Burmistrza Łasku z dnia 12 lutego 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (46,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 26/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (54,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 27/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2014 (389,56KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 28/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (99,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 29/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (161,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 30/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (154,61KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 31/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (196,95KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 31/2014 (114,00KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 32/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zatwierdzenia zmian do Regulaminu Organizacyjnego Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku (101,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 33/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Parlamentu Europejskiego (158,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 34/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (104,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 35/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie kultury (180,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 36/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Łasku (947,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 37/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (328,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 38/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (445,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 39/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej (183,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 40/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu oraz do oddania w dzierżawę; (183,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 41/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,54KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 42/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Orchowie. (174,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 43/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (84,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 44/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (446,27KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 45/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (323,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 46/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i Domów Ludowych stanowiących własność Gminy Łask (362,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 47/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii oraz ochrony i promocji zdrowia (187,86KB)
PDFZarządzenie Nr 48 /14 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 201 3 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (12,44MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 49/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie zbiorów bibliotecznych (88,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 50/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,84KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 51/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie przekazania informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask za lata 2013-2023 (1,19MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 52/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (438,93KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 53/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (462,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 54/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 55/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert (217,12KB)

DOCZałącznik Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 55/2014 (91,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 56/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 57/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę i najem. (182,69KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 58/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania mienia ruchomego na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Łasku (80,27KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 59/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 33 z 27 lutego 2014 roku w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do Parlamentu Europejskiego (162,89KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 60/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2014 (345,20KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 61/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (153,11KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 62/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku (682,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 63/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (215,95KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 64/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku (411,79KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 65/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 66/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (117,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 67/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (309,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 68/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (171,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 69/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 kwietnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (179,71KB)
PDFZarządzenie Nr 70 /14 Burmistrza Łasku z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 marca 2014 roku w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2013 oraz informacji o stanie mienia Gminy Łask (1,13MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 71/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w ramach otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2014 w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym - przeciwdziałanie narkomanii (212,75KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 72/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w Łasku przy ul. Karpińskiego (187,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 73/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej (186,84KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 74/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowej komisji wyborczej, operatora obsługi informatycznej pełnomocnika rejonowej komisji wyborczej (335,98KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 75/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 77/11 Burmistrza Łasku z dnia 13 kwietnia 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. (40,36KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 76/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (473,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 77/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (214,16KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 78/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 kwietnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego (171,40KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 79/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask; (98,14KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 80/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z realizacji "Programu współpracy Gminy Łask z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013" (219,68KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 81/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu pisemnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego. (99,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 82/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (1,68MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 83/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Gminy Łask za rok 2013 (85,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 84/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (208,54KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 85/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (304,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 86/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 maja 2014 r. w sprawie w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych w trzecim przetargu (85,58KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 87/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 maja 2014 r. zmieniające Zarządzenie Nr 82/2014 Burmistrza Łasku z dnia 5 maja 2014 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. (49,65KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 88/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (484,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 89/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej (183,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 90/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Orchowie. (146,85KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 91/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Wynagradzania Pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku (171,31KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 93/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 maja 2014 r. w sprawie zasad udzielenia zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000,00 euro w Urzędzie Miejskim w Łasku dla projektów realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (416,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 94/13 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 maja 2013 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2013 (147,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 95/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (322,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 96/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (74,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 97/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia Tl maja 2014 r. w sprawie powołania Komisji Mieszkaniowej oraz określenia jej regulaminu pracy. (195,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 98/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Działu Pomocy Środowiskowej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łasku do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu świadczeń rodzinnych oraz o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (75,82KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 99/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 maja 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Łaskiego Domu Kultury (348,43KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 100/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie ustalenia wysokości cen i opłat za świadczone usługi przez Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku. (30,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 101/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedury realizacji programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w Gminie Łask na lata 2014-2020 (78,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 102/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (221,71KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 103/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (325,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 104/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 czerwca 2014 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola (91,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 105/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (337,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 106/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (353,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 107/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem. (173,44KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 108/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Łask na rok 2014 (329,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 109/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 16 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Okupie. (56,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 110/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (56,99KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 111/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 im. "Leśne Skrzaty" w Łasku. (59,62KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 112/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego nr 4 im. "Leśne Skrzaty" w Łasku. (59,03KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 113/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (210,64KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 114/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 czerwca 2014 roku w sprawie powołania Komisji odbiorowej (42,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 115/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (84,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 116/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (558,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 117/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (354,30KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 118/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, w drodze przetargu i do oddania w dzierżawę. (200,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 119/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (240,87KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 120/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (239,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 121/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (54,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 122/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (55,45KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 123/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (58,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 124/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (57,04KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 125/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego (54,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 126/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (63,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 127/14 BURMISTRZA LASKU z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 115/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (36,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 128/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych w drugim przetargu (84,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 129/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w Łasku przy ul. Swojskiej (176,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 130/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia ceny wywoławczej nieruchomości gruntowych w czwartym przetargu (84,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 131/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Łasku- Kolumnie przy ul. Bocznej i Brackiej (173,07KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 132/07 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (56,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 133/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (747,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 134/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (170,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 136/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 lipca 2014 r. w sprawie ustalenia imiennego składu osobowego gminnej komisji ds. szacowania szkód w gospodarstwie rolnym i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie gminy Łask (54,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 137/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (429,18KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 138/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (208,66KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 139/14 BURMISTRZA LASKU z dnia 23 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 126/14 Burmistrza Łasku z dnia 9 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (45,67KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 140/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 132/14 Burmistrza Łasku z dnia 10 lipca 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (39,42KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 141/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (186,63KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 142/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (250,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 143/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 8 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (58,38KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 144/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 sierpnia 2014 r. w sprawie przekazania Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łask, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych jednostek, o których mowa w art.9 pkt. 10,13 i 14 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych za I półrocze 2014 roku. (5,87MB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 145/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 sierpnia 2014 roku w sprawie określenia warunków korzystania i zasad płatności z tytułu najmu bądź użyczenia sceny stanowiącej własność Gminy Łask (85,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 146/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (172,24KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 147/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 20 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (108,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 148/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 149/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (119,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 150/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 26 sierpnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (119,23KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 151/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż działek położonych w Orchowie oraz nieruchomości, położonej w Rembowie. (37,06KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 152/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych (1,36MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 153/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania zespołu ds. przygotowania organizacyjno-technicznego wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (161,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 154/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (122,72KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 155/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (495,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 156/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 4 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (562,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 157/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 5 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (89,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 158/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, do oddania w dzierżawę i w najem. (194,45KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 159/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,15KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 160/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 148/14 Burmistrza Łasku z dnia 25 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (85,45KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 161/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (119,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 162/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (167,76KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 163/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 15 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (392,19KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 164/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 18 września 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 165/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 września 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Nr 121 z 15 lipca 2013 roku w sprawie ustalenia wykazu pracowników Urzędu Miejskiego w Łasku wykonujących zadania z zakresu systemu gospodarowania odpadami komunalnymi (148,11KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 166/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (381,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 167/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (231,92KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 168/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (634,35KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 169/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 30 września 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (411,16KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 170/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 171/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 2 października 2014 r. w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. (359,91KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 172/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (59,50KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 173/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 października 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu dotyczącego nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, w drodze przetargu oraz do oddania w użytkowanie wieczyste; (179,34KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 174/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu nr 170/14 Burmistrza Łasku z dnia 2 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (88,02KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 175/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 7 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 172/14 Burmistrza Łasku z dnia 3 października 2014 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej (84,49KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 176/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 168/14 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (49,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 177/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (83,77KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 178/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (116,21KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 179/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (182,08KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 180/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Instrukcji Korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla Gminy Łask. (43,60KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 181/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (599,25KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 182/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (492,13KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 183/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych na dzień 31 grudnia 2014 r. objętych ewidencją w Urzędzie Miejskim w Łasku (436,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 184/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania zespołów spisowych (114,01KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 185/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 października 2014 roku w sprawie ustalenia stawki za wynajem powierzchni z tytułu umieszczania reklam na terenach i obiektach stanowiących własność Gminy Łask (46,81KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 186/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na 2014 rok (252,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 187/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 23 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (65,51KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 188/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (61,46KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 189/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (757,83KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 190/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 października 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (213,62KB)
PDFZARZĄDZENIE Nr 191/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 3 listopada 2014 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Łasku Nr 171 z 2 października 2014 roku w sprawie ustanowienia koordynatora gminnego, operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. (39,33KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 192/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 12 listopada 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, do oddania w użytkowanie wieczyste i do zamiany. (185,73KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 193/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (497,53KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 194/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 13 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (304,05KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 195/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie przekazania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łask na lata 2015 - 2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2015. (6,59MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 196/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 19 listopada 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na 2014 rok (175,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 197/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie przekazania informacji podległym jednostkom o wstępnych kwotach dochodów i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji ujętych w projekcie budżetu Gminy Łask na 2015 rok (4,54MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 198/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (615,94KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 199/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie składu Zespołu ds. kwalifikowania nauczycieli do odpowiedniej formy dofinansowania, kształcenia (64,12KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 200/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 listopada 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (298,23KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 201/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (339,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 202/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (276,32KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 203/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 17 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmiany w Zarządzeniu Nr 46/14 Burmistrza Łasku z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie określenia warunków korzystania i zasad odpłatności z tytułu wynajmu świetlic wiejskich i Domów Ludowych stanowiących własność Gminy Łask (52,17KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 204/2014 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę. (189,01KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 205/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (359,47KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 206/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (685,22KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 207/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 24 grudnia 2014 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej (59,90KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 208/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za Im2 powierzchni w lokalach mieszkalnych, których właścicielem jest Gmina Łask (123,11KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 209/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Łask na 2014 rok (201,29KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 210/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2014 (487,10KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 211/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie wydatków Urzędu Miejskiego w Łasku na rok 2014 (173,57KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 212/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2014 r. sprawie powołania dyrektora Biblioteki Publicznej im. Jana Łaskiego Młodszego w Łasku (86,55KB)
PDFZARZĄDZENIE NR 213/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Gminy Łask na 2015 r. (1,83MB)
PDFZARZĄDZENIE NR 214/14 BURMISTRZA ŁASKU z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2015 r. (408,54KB)