Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Finansowy (FN)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: FN
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14
 

Pracownicy

 1. Naczelnik Małgorzata Jochymczak, kontakt: tel. (43) 676-83-32, pok. 32
 2. Inspektor Teresa Biernat, kontakt: tel. (43) 676-83-17, pok.17
 3. Inspektor Anna Wiśniewska, kontakt: tel. (43) 676-83-17, pok.17
 4. Inspektor Maria Wierczyńska, kontakt: tel. (43) 676-83-36, pok.36
 5. Inspektor Agnieszka Chudobińska, kontakt: tel. (43) 676-83-36, pok.36
 6. Inspektor Małgorzata Nicińska, kontakt: tel. (43) 676-83-21, pok.21
 7. Inspektor Justyna Jędrysiak, kontakt: tel. (43) 676-83-62, pok.17
 8. Inspektor Renata Fidyk, kontakt: tel. (43) 676-83-35, pok. 35
 9. Inspektor Monika Kompińska, kontakt: tel. (43) 676-83-35, pok. 35
 10. Inspektor Wioletta Lewandowska, kontakt: tel. (43) 676-83-23, pok. 23
 11. Inspektor Magdalena Cybułka-Pogorzelska, kontakt: tel. (43) 676-83-36, pok.36
 12. Inspektor Anna Markowska, kontakt: tel. (43) 676-83-21, pok. 21
 13. Podinspektor Karolina Jędraszek, kontakt: tel. (43) 676-83-21, pok. 21
 14. Inspektor Katarzyna Adam, kontakt: tel. (43) 676-83-33, pok.33
 15. Inspektor Monika Stelmaszewska, kontakt: tel. (43) 676-83-34, pok. 34
 16. Pomoc adm. Anna Ziarnowska, kontakt tel. (43) 676 83 36, pok. 36
   

 

Zadania wydziału

 1. Prowadzenie spraw dotyczących wymiaru oraz poboru podatków i opłat:
 • podatku rolnego,
 • podatku leśnego,
 • podatku od nieruchomości,
 • podatku od środków transportowych,
 • opłaty targowej i skarbowej,
 • opłaty od posiadania psów oraz innych wynikających z przepisów prawa
 1. Podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej ww. należności pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego.
 2. Prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną w zakresie podatków lokalnych oraz należności mających charakter cywilnoprawny.
 3. Przygotowywanie decyzji dotyczących ulg i zwolnień w zakresie ww. podatków i opłat.
 4. Prowadzenie czynności sprawdzających, przeprowadzanie kontroli podatkowej i oględzin.
 5. Wydawanie zaświadczeń w sprawach podatkowych.
 6. Ewidencja i windykacja należności z tytułu:
 • opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego,
 • opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów,
 • opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,
 • dzierżawy nieruchomości i najmu lokali użytkowych lub ich części stanowiących mienie komunalne (nie przekazanych w administrację ZGM)
 • opłaty za rezerwację stanowisk handlowych,
 • rekompensaty za koszty odzyskiwania należności,
 • należności z tytułu sprzedaży nieruchomości,
 • opłaty adiacenckiej,
 • rat dotyczących sprzedaży lokali mieszkalnych,
 • opłat związanych z zarządzaniem drogami,
 • zajęcia pasa drogowego,
 • renty planistycznej,
 • wpływów różnych.
 1. Pomoc finansowa dla rolników w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej.
 2. Prowadzenie rachunkowości budżetu gminy tj. dochodów i przychodów oraz wydatków i rozchodów, w tym środków z funduszy pomocowych.
 3. Ewidencja należności i wpływów podatków, opłat i innych dochodów.
 4. Ewidencja sprzedaży czynności opodatkowanych podatkiem VAT dochodów z mienia gminy.
   

Karty usług

 1. DOCX  Karta usługi - Zaświadczenie o stanie majątkowym oraz o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości (18,09KB)
 2. DOC  Karta usługi - Decyzja w sprawie zastosowania ulg tj.: odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w podatku rolnym, leśnym i w łącznym zobowiązaniu pieniężnym od osób fizycznych (42,00KB)
 3. DOCX  Karta usługi - Decyzja w sprawie zastosowania ulg tj.: odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym od osób prawnych i fizycznych. (13,97KB)
 4. DOCX  Karta usługi - Złożenie deklaracji na podatek od nieruchomości (DN 1), podatek rolny (DR 1), podatek leśny – (DL 1) (13,81KB)
 5. DOCX  Karta usługi - Złożenie deklaracji na podatek od środków transportowych DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A (13,47KB)
 6. DOCX  Karta usługi - Decyzja w sprawie zastosowania ulg tj.: odroczenia, umorzenia, rozłożenia na raty w podatku od środków transportowych (17,68KB)
 7. DOCX  Zaświadczenie o stanie majątkowym ,Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzające stan zaległości oraz Zaświadczenie o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (19,37KB)
 8. Formularze podatkowe - druki do pobrania
 9. DOCX  Wniosek o zwrot opłaty skarbowej (16,89KB)
 10. PDFOświadczenie o posiadaniu psa (148,41KB)
 11. DOCXWniosek o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym (12,58KB)
 12. DOCX  Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym (14,85KB)
 13. DOCX  Wniosek o wydanie zaświadczenia o wysokości zapłaconej należności zabezpieczonej hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym (15,16KB)