Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXII/289/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 39a ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się średnią cenę jednostki paliwa w Gminie Łask, na rok szkolny 2020/2021: 1) 4,18 zł za 1 litr benzyny 95-oktanowej;
2) 4,52 zł za 1 litr benzyny 98-oktanowej;
3) 4,07 zł za 1 litr oleju napędowego;
4) 1,84 zł za 1 litr LPG.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXII/289/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 08-07-2020 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2020/2021.pdf (103,72KB)