Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXV/328/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnica o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 5 ust. 10 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. poz. 301) uchwala się, co następuje:

§ 1. Rozpatruje się pozytywnie wniosek sołectwa Rokitnica o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021 na zakup tłucznia na remont i podbudowę drogi nr 103214E oraz pozostałych dróg w miejscowości Rokitnica oraz remont budynku szkoły w Teodorach.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Łasku.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXV/328/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 28-10-2020 w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnica o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2021.pdf (101,70KB)