Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Indywidualne rachunki bankowe

Burmistrz Łasku zawiadamia, że w celu usprawnienia ewidencji dokonywanych wpłat z tytułu:

  • podatku od nieruchomości,
  • podatku rolnego,
  • podatku leśnego,
  • podatku od środków transportowych,

dla każdego Podatnika został utworzony indywidualny numer rachunku bankowego służący do dokonywania wpłat z wyżej wymienionych tytułów.

Osoby fizyczne, dla których ustala się corocznie zobowiązanie podatkowe, informację o indywidualnym numerze konta bankowego otrzymają w decyzji wymiarowej.

Natomiast podatnicy określający wysokość podatku – osoby prawne, zostaną zawiadomieni o indywidualnym numerze konta odrębnym pismem.

Pozostałe należności m. in. opłata skarbowa, użytkowanie wieczyste, opłata z tyt. posiadania psa, opłata targowa i inne opłaty należy wpłacać na dotychczasowy rachunek bankowy Gminy Łask:

91 1240 3288 1111 0000 2807 7365

Wpłaty podatku mogą Państwo dokonać przelewem w dowolnym banku, placówce finansowej, a bez opłat manipulacyjnych w Banku PEKAO S. A. O/Łask oraz w Urzędzie Miejskim w Łasku kartą płatniczą.

Od 2019 roku nie będzie możliwości wpłat podatków u inkasentów - sołtysów.

Dodatkowe informacje w sprawie indywidualnych numerów rachunków bankowych można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Łasku lub pod numerem telefonu:

Podatek od:

  • nieruchomości, rolny i leśny - osoby fizyczne - tel. 43 676 83 17, 43 676 83 62 (I piętro, pok. 17);
  • nieruchomości, rolny i leśny - osoby prawne - tel. 43 676 83 23 (I piętro, pok. 23);
  • środków transportowych - tel. 43 676 83 21 (I piętro, pok. 21).