Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Egzekucja należności podatkowych

Egzekucja należności podatkowych

Zaległością podatkową jest podatek niezapłacony w terminie. Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę, począwszy od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku do dnia wpłaty. Stawka odsetek za zwłokę wynosi 200 % podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego i 2% z tym, że stawka ta nie może być niższa niż 8%. Jeżeli na dzień wpłaty kwota odsetek nie przekracza 8,70 zł, nie są one pobierane.  Od 1 stycznia 2006 r. odsetki za zwłokę, zaokrągla się do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych (art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa).
W przypadku nieuregulowania podatku w ustawowych terminach wystawiane są upomnienia, których kosztami obciążani są podatnicy i wynoszą one 16,00 zł. Należności należy regulować w ciągu 7 dni od dnia doręczenia upomnienia.
Egzekucja administracyjna może być wszczęta po 7 dniach od doręczenia zobowiązanemu pisemnego upomnienia zawierającego wezwanie do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego (art. 15 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji: (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz.479.).