Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr IV/2018

PDF1. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2019-2029.pdf (694,72KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok.pdf (2,65MB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla Gminy Łask.pdf (4,34MB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025 dla Gminy Łask - tekst.pdf (4,45MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 roku.pdf (1,05MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łask na lata 2019-2025 z perspektywą do 2032 roku - tekst.pdf (1,80MB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZGM w Łasku na rok 2019.pdf (804,45KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZKM w Łasku na rok 2019.pdf (1,84MB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie ustalenia jednostkowej stawki dotacji przedmiotowej dla ZKM w Łasku na dowóz dzieci do szkół z terenu Gminy Łask.pdf (3,00MB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na rok 2019.pdf (7,82MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 r..pdf (9,16MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego w ramach programu Posiłek w szkole i w domu na 2019-2023.pdf (584,79KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w ramach pogramu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (1,40MB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie ustanowienia programu osłonowego w ramach programu Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023.pdf (2,79MB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie przekazywania z budżetu Gminy Łask środków finansowych z rozliczenia VAT.pdf (2,05MB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt oraz wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym.pdf (1,15MB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Poszerzamy horyzonty-wsparcie szkół podstawowych z terenu Gminy Łask.pdf (1,22MB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask.pdf (1,16MB)
PDF19. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.pdf (1,40MB)
PDF20. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.pdf (1,62MB)
PDF21. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy dzierżawy.pdf (1,41MB)
PDF22. Projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu ŁDK.pdf (941,48KB)
PDF23. Projekt uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Oświaty i Kultury.pdf (700,44KB)
PDF24. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na l. 2018-2029.pdf (4,25MB)
PDF25. Projekt uchwały w sprawie zmian Budżetu Gminy Łask na 2018 r..pdf (1,40MB)
PDF26. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf (1 000,95KB)
PDF27. Projekt uchwały w sprawie ustalenia ulg i cen za usługi przewozowe ZKM.pdf (902,09KB)
PDF28. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.pdf (1,13MB)
PDFWniosek Burmistrza.pdf (438,62KB)