Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr VIII/2019

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2019-2029.pdf (8,19MB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2019.pdf (9,69MB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XLVII 519 2019 Rady Miejskiej w Łasku w sprawie pożyczki z WFOŚiGW.pdf (332,85KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdanie z Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za rok 2018.pdf (7,44MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt Gminy Łask.pdf (1,03MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łask.pdf (909,40KB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych.pdf (1,08MB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego, fragment obrębu 2.pdf (1,57MB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego, fragment obrębu 20.pdf (1,65MB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla obszaru położonego w obrębach Mauryca i Teodory.pdf (2,44MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść,miejscowość Mikołajówek.pdf (1,56MB)
PDF12. Projekt uchwały zmieniający uchwałę Nr LI 574 2018 w sprawie przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagosp. przestrzennego, fragment obrębu 19.pdf (866,19KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w Ostrowie.pdf (679,21KB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łask na rok 2019.pdf (513,49KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 r..pdf (1,13MB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu.pdf (980,60KB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (1,05MB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty za przekształcenie prawa wieczystego gruntów zabudowanychna cele mieszkaniowe w prawo własności.pdf (636,04KB)
PDF19. Projekt uchwały uchylający uchwały dot. sprzedaży lokali komunalnych.pdf (1,50MB)
PDF20. Projekt uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali komunalnych i przyznawania bonifikat.pdf (2,11MB)
PDF21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego.pdf (733,73KB)
PDF22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie nieruchomości.pdf (621,91KB)
PDF23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (584,79KB)
PDF24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (585,52KB)
PDF25. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.pdf (443,57KB)
PDF26. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VII 55 2019 w sprawie form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (676,17KB)
PDF27. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej w GP ZOZ w Łasku.pdf (688,03KB)