Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Dokumenty planistyczne, które utraciły ważność

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku w rejonie skrzyżowania ul. Żeromskiego i ul. Lutomierskiej

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask - Uchwała Nr LIII/594/2018 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 października 2018 r.

 


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask - Uchwała Nr XVIII/137/08 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 6 lutego 2008 r.

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask - Uchwała Nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r.


Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask - Uchwała Nr L/481/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r.

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask - Uchwała Nr XXXIV/368/2017 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 30 czerwca 2017 r.


Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask w zakresie działek nr ewid. 616, 617 w miejscowości Orchów


Zmiana Nr 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenów położonych w miejscowościach Orchów i Wola Bałucka

Zmiana Nr 2 Studium została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r.


Zmiana Nr 3 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenu położonego w miejscowości Łask, fragment obrębu 13

Zmiana Nr 3 Studium została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r.

 

Zmiana Nr 4 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenu położonego w miejscowości Bałucz

Zmiana Nr 4 Studium została przyjęta Uchwałą Nr XXIX/284/12 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 21 września 2012 r.


Zmiana Nr 6 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łask dla terenu położonego w miejscowości Aleksandrówek

             Zmiana Nr 6 Studium została przyjęta Uchwałą Nr L/481/14 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 12 lutego 2014 r.