Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr IX/2019

PDF1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Łasku.pdf (185,03KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2018 r..pdf (237,56KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 r..pdf (282,11KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GP ZOZ w Łasku za 2018r..pdf (2,95MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie oceny raportu o sytuacji finansowej GP ZOZ w Łasku za 2018 r..pdf (5,03MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie sprawozdania z realizacji programu rozwiązywania problemów alkoholowych za 2018 r..pdf (876,93KB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie za 2018 r..pdf (1,95MB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności MGOPS w Łasku za 2018 r..pdf (8,99MB)
PDF9. Projekt uchwaływ sprawie oceny zasobów pomocy społecznej za 2018 r..pdf (351,70KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2029.pdf (2,96MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 r..pdf (3,39MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie dopłat do ceny dostarczanej wody.pdf (562,29KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń MPWiK na lata 2019-2025.pdf (1,29MB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia projektu Dobry Start w Przyszłość - wsparcie dla PP nr 4 w Łasku.pdf (671,52KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (1,05MB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (1,41MB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (537,93KB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu Zasłużony dla miasta Łask.pdf (698,67KB)
PDF19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.pdf (613,38KB)
PDFZałącznik - sprawozdanie Ocena Zasobów Pomocy Społecznej za 2018 r..pdf (2,06MB)