Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XI/2019

PDF1. Projekt uchwały w sprawie przyznania medalu okolicznościowego Zasłużony dla miasta Łask.pdf (898,91KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2019-2029.pdf (4,93MB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok.pdf (8,18MB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych w Gminie Łask.pdf (2,51MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie przekształcenia trzyletniego LO w Kolumnie w czteroletnie.pdf (960,61KB)
PDF6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli.pdf (3,15MB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Orchowie.pdf (6,72MB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w miejscowości Łask, fragment obrębu 19.pdf (4,51MB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Ostrowie.pdf (1,50MB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Ostrowie.pdf (1,87MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokali w wielomieszkaniowych domach komunalnych.pdf (2,00MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (446,99KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.pdf (1,84MB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (294,72KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (283,78KB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (513,78KB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (349,00KB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (480,51KB)
PDF19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (504,38KB)
PDF20. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łask do realizacji działania Propagowanie łączności internetowej w społecznościach lokalnych.pdf (1,89MB)
PDF21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.pdf (842,81KB)
PDF22. Projekt uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2023.pdf (895,16KB)
PDF23. Projekt uchwały w sprawie zasięgnięcia informacji o kandydatach na ławników od KW Policji w Łodzi.pdf (742,40KB)
PDF24. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM w Łasku na III i IV kwartał 2019 r..pdf (802,07KB)
PDF25. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie składów osobowych stałych komisji RM w Łasku.pdf (670,10KB)