Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-01-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/2020 Burmistrza Łasku z dnia 4 listopada 2020 r.

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) w związku z § 23 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii ( Dz.U. z 2020 r. poz. 2316, 2353 i 2430 oraz z 2021 r. poz. 12 i 91) postanawiam, co następuje:

§ 1. W Zarzadzeniu Nr 269/2020 Burmistrza Łasku 4 listopada 2020 r w sprawie pracy zdalnej w Urzędzie Miejskim w Łasku (zmiany: Zarządzenie Nr 292/2020 Burmistrza Łasku z dnia 1 grudnia 2020 r.), wprowadzam następujące zmiany:
1) w § w ust. 1 otrzymuje brzmienie:
1. W celu przeciwdziałania COVID-19 oraz ze względu na czasową potrzebę dostosowania formy organizacji pracy, ustalam w Urzędzie Miejskim w Łasku zasady wykonywania przez czas oznaczony, tj. do dnia 31 stycznia 2021 r. pracy określonej w umowie o pracę poza miejscem jej stałego wykonywania, zwana dalej pracą zdalną. ”;

2) § 8 otrzymuje brzmienie:
§ 8. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania do dnia 31 stycznia 2021r. ”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek


 

PDF   Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-01-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 269/2020 Burmistrza Łasku z dnia 4 listopada 2020 r..pdf (134,25KB)