Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Stanowisko ds. Rady Miejskiej (BR)

Informacje podstawowe

symbol / znakowanie spraw: BR
lokalizacja: Urząd Miejski w Łasku, ul. Warszawska 14

Pracownicy

Inspektor - Małgorzata Dębska - Ksyta - tel. (43) 676-83-16

Do Biura Rady Miejskiej należy:

1. Organizacja prac związanych z przygotowaniem wyborów i referendum.
2. Obsługa biurowa i organizacyjna Rady i jej komisji.
3. Obsługa spotkań i posiedzeń odbywanych w ramach pracy Rady.
4. Udzielanie pomocy radnym w wykonywaniu mandatu radnego.
5. Koordynacja działań wynikających z funkcji Przewodniczącego Rady.
6. Rejestracja aktów prawnych wydawanych przez Radę.
7. Prowadzenie spraw związanych ze szkoleniami członków Rady i jej komisji.
8. Sporządzanie wyciągów z protokołów i przekazywanie ich odpowiednim adresatom.
9. Prowadzenie rejestru interpelacji i wniosków oraz kontrolowanie terminowości udzielania odpowiedzi.
10. Zadania związane z wyborem ławników do sądów okręgowych i rejonowych.
11. Terminowe przekazywanie uchwał Rady Miejskiej do właściwych organów nadzoru.