Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-01-2021 w sprawie organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz dowozu do punktów szczepień dla mieszkańców Gminy Łask.

Na podstawie art.33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.poz.713,1378) w związku z Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PNIK.6333.1.2021 z dnia 12.01.2021 r. zmienionej Decyzją Wojewody Łódzkiego Nr PNIK.6333.1.2021 z dnia 14.01.2021 r. , postanawiam co następuje:

§ 1. 1. Tworzy się punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 (infolinia) oraz dowozu do punktów szczepień działający w Urzędzie Miejskim w Łasku. 2. Infolinia działa pod nr 43 676 83 71 w godz. 8.00 - 15.00. § 2. 1. Organizuje się transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 zlokalizowanych na terenie gminy Łask dla: 1) osób niepełnosprawnych, tj. posiadających aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
2) osób mających obiektywne i niemożliwe do przezwyciężenia we własnym zakresie trudności w samodzielnym dotarciu z miejsca zamieszkania do najbliższego punktu szczepień.

§ 3. 1. W celu wykonania zadań , o których mowa w § 1 i 2 wyznaczam Panią Danutę Rychlik - inspektora w Zespole Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miejskiego w Łasku na Koorynatora gminnego ds. szczepień (Koordynator gminny). W przypadku nieobecności Koordynatra gminnego, jego obowiązki wykonuje Pan Mariusz Kubarski inspektor w Zespole Bezpieczeństwa Obywateli Urzędu Miejskiego w Łasku. 2. Zadania Koordynatora gminnego, o którym mowa w § 3 określa Załacznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
3. Zasady organizowania i dokumentowania dowozu do punktów szczepień, o którym mowa w § 2 określa Załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
4. Zasady przetwarzania danych osobowych w związku z funkcjonowaniem telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz dowozem do punktów szczepień określa Załacznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Koordynatorowi gminnemu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-01-2021 w sprawie organizacji telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 oraz dowozu do punktów szczepień dla mieszkańców Gminy Łask..pdf (350,62KB)

DOCXZałącznik nr 1 8/2021.docx (6,13KB)

DOCXZałącznik nr 2 8/2021.docx (7,29KB)

DOCXZałącznik nr 3 8/2021.docx (7,67KB)