Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Łasku z dnia 20-01-2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego

Na podstawie art.33 ust. 3 i art.34 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) w związku z art. 33 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz.713, 1378) jako Gminny Komisarz Spisowy zarządzam, co następuje:

§ 1. Tworzę Gminne Biuro Spisowe (dalej: GBS) z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Łasku, ul. Warszawska 14, 98 - 100 Łask, który zapewnia obsługę prac GBS.
§ 2. W skład GBS wchodzą pracownicy Urzędu Miejskiego w Łasku w osobach:
1) Beata Mielczarek - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
2) Julita Skurpel - członek
3) Monika Biniek - członek
4) Katarzyna Guzińska - członek
5) Mariola Taborowska - członek
6) Grażyna Jastrząbek - członek
7) Damian Mikła - członek
8) Dominik Stępień - członek
9) Mateusz Knul - członek
10) Katarzyna Kubiak - członek

§ 3. GBS zapewnia prawidłowe i sprawne wykonanie na terenie gminy Łask zadań spisowych określonych w art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2021 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.
§ 4. 1. Pracami GBS kieruje Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, a w razie jego nieobecności - wskazany przez niego członek GBS.
2. Biuro wykonuje zadania zgodnie z harmonogramem prac wynikającym z Instrukcji organizacyjnej w sprawie sposobu przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.

§ 5. GBS rozpoczyna działalność z dniem 25 stycznia 2021 r.
§ 6. Wykonanie zarządzenia powierzam Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego.
§ 7. Zarządzenie wychodzi w życie z dniem podpisania

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Łasku z dnia 20-01-2021 w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego.pdf (147,25KB)