Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XIV/2019

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2019-2029.pdf (1,20MB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 rok.pdf (1,80MB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask oraz w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2019-2029.pdf (783,50KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (2,59MB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.pdf (291,00KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Łasku do ustalenia wysokości cen i opłat za korzystanie ze słupów oświetleniowych.pdf (949,19KB)
PDF5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli.pdf (3,19MB)
PDF6. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.pdf (2,61MB)
PDF7. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie wyznaczenia targowisk w Gminie Łask i regulaminu funkcjonowania targowisk.pdf (929,87KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i innym obiektom na terenie Gminy Łask.pdf (2,32MB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planuzagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Gorczynie.pdf (9,66MB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży poza przetargiem.pdf (2,41MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży poza przetargiem.pdf (1,55MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży poza przetargiem.pdf (2,19MB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (1,57MB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (1,45MB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (1,46MB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Krzucz o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.pdf (935,87KB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku sołectwa Rokitnicao przyznanie środków z funduszu sołeckiego na rok 2020.pdf (947,21KB)
PDF18. Projekt uchwały zmieniający uchwały w sprawie powołania stałych komisji RM i ustalenia składów osobowych stałych komisji RM w Łasku.pdf (1,23MB)