Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Łasku z dnia 21-01-2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu w budynku poł. we Wrzeszczewicach

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378) oraz art. 13 ust 1 i art. 25 ust 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020r. poz. 1990; z 2021r. poz. 11), Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ustalam stawkę czynszu za najem lokalu o łącznej pow. użytkowej 46,20m 2 mieszczącego się w budynku poł. we Wrzeszczewicach na działkach, oznaczonych numerami 205/4 i 77 z przeznaczeniem na cele handlowe sklep spożywczo - przemysłowy, na kwotę 325,20 zł miesięcznie. § 2. Do stawki czynszu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.
§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 277/2020 z dnia 16 listopada 2020r.
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Łasku z dnia 21-01-2021 w sprawie ustalenia stawki czynszu za najem lokalu w budynku poł. we Wrzeszczewicach.pdf (127,87KB)ZIPXZarządzenie 12.zipx (130,84KB)