Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XVII/2019

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2019-2029.pdf (1,30MB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2019 r..pdf (1,88MB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie wydatków budżetu Gminy Łask, które w 2019 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.pdf (2,81MB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Woj. Łódzkiego na zadanie polegające na budowie chodnika.pdf (1,20MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji dla ZGM w Łasku na rok 2020.pdf (743,96KB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji dla ZKM w Łasku na rok 2020.pdf (1,17MB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji dla ZKM w Łasku na prowadzenie obsługi PSZOK na rok 2020.pdf (1,21MB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji dla ZKM w Łasku na dowóz dzieci na rok 2020.pdf (2,65MB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2019-2020.pdf (1,25MB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020.pdf (2,63MB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020.pdf (2,02MB)
PDFZmiany do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2020.pdf (1,81MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Łask na lata 2020-2033.pdf (669,90KB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Łask na lata 2020-2033.pdf (3,02MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2020 r..pdf (1,27MB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 r..pdf (971,29KB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłat za zajęcie pasa drogowego.pdf (1,93MB)
PDF15. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie odpłatności za usługi opiekuńcze.pdf (1,13MB)
PDF16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zasad odpłatności w schroniskach dla bezdomnych.pdf (1,03MB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu ZGM w Łasku.pdf (714,54KB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie zasad i kryteriów wynajmu lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łask.pdf (880,27KB)
PDF19. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Łask do wykonywania działalności w zakresie usług telekomunikacyjnych.pdf (1,10MB)
PDF20. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.pdf (2,20MB)
PDF21. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (1,36MB)
PDF22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie prawa użytkowania wieczystego oraz nabycie własności naniesień budowlanych.pdf (1,44MB)
PDF23. Projekt uchwały zmieniającej Statut Gminy Łask.pdf (1,42MB)