Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XVIII/2020

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2020-2033.pdf (3,82MB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok.pdf (7,00MB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Woj. Łódzkiego na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Łask-Teodory.pdf (1,27MB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie niedochodzenia należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Łask.pdf (1,56MB)
PDF5. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku.pdf (1,07MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (3,19MB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nagród przyznawanych przez Gminę Łask za osiągnięte wyniki sportowe.pdf (6,37MB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn.pdf (6,69MB)
JPEGZałącznik do uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Gorczyn - mapa poglądowa.jpeg (165,46KB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie zasad i warunków sytuowania tablic reklamowych.pdf (5,90MB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.pdf (3,21MB)
PDFZałącznik Nr 1 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.pdf (2,66MB)
PDFZałącznik Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.pdf (6,81MB)
PDFZałącznik Nr 3 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łask.pdf (6,05MB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi w Gminie Łask.pdf (4,18MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (1,72MB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie wykupu nieruchomości.pdf (1,53MB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (1,31MB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (1,65MB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.pdf (1,90MB)
PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.pdf (521,34KB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (2,17MB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (903,51KB)
PDF19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (899,78KB)
PDF20. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (910,85KB)
PDF21. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (923,43KB)
PDF22. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (906,96KB)
PDF23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (907,33KB)
PDF24. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.pdf (1,54MB)
PDF25. Projekt uchwały w sprawie zmiany składu osobowego Rady Społecznej GPZOZ w Łasku.pdf (1,27MB)
PDF26. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji RM w Łasku na 2020 rok.pdf (3,43MB)
PDF27. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM w Łasku na I i II kwartał 2020 r..pdf (729,57KB)