Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XX/2020

PDF1. Projekt uchwały w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości.pdf (738,01KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie wprowadzenia za część roku 2020 zwolnienia z podatku od nieruchomości.pdf (1,67MB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym.pdf (733,92KB)
PDF4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Gminnym w Łasku.pdf (424,92KB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2020-2033.pdf (1,03MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 rok.pdf (2,10MB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie nadanie imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej w Bałuczu.pdf (379,48KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Aktualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łask na lata 2019-2023.pdf (432,15KB)
PDFAktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Łask na lata 2019-2023.pdf (10,92MB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego oraz wykazu kąpielisk na terenie Gminy Łask na rok 2020.pdf (330,57KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku.pdf (459,44KB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku, fragm. obrębu 13.pdf (526,58KB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia udziału w nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.pdf (532,64KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.pdf (408,90KB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.pdf (464,83KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (577,41KB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (346,22KB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (513,87KB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (453,60KB)
PDF19. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (443,90KB)
PDF20. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności MGOPS w Łasku za 2019 r..pdf (1,71MB)
PDF21. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask za 2019r..pdf (5,07MB)
PDF22. Projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022.pdf (2,37MB)
PDF23. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na posługiwanie się wizerunkiem herbu miasta i gminy Łask.pdf (384,20KB)