Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXI/2020

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2020-2033.pdf (1,11MB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2020 r..pdf (6,69MB)
PDF3. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Woj. Łódzkiego na budowę ścieżki rowerowej.pdf (600,07KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie Kopyść, miejscowość Mikołajówek.pdf (7,79MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gmina Łask.pdf (561,83KB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Ostrów, gmina Łask.pdf (500,69KB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Wronowice, gmina Łask.pdf (582,81KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask.pdf (1,03MB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie wskazania wstępnych miejsc lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych przy drogach powiatowych na terenie Gminy Łask.pdf (521,88KB)
PDF10. Projekt uchwały uchylający uchwałę w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.pdf (561,43KB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie nadania Statutu GPZOZ w Łasku.pdf (2,38MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GPZOZ w Łasku za 2019 rok.pdf (439,06KB)
PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego GPZOZ w Łasku za 2019 rok.pdf (7,65MB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie oceny Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej GPZOZ w Łasku za 2019 rok.pdf (313,91KB)
PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie oceny Raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej GPZOZ w Łasku za 2019 rok.pdf (739,81KB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych za 2019 r..pdf (5,05MB)
PDFPismo przewodnie przekazujące projekty uchwał MGOPS.pdf (216,86KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie oceny zasobów MGOPS za 2019 rok.pdf (237,42KB)
PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie oceny zasobów MGOPS za 2019 rok.pdf (1,10MB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 r..pdf (247,05KB)
PDFZałącznik do projektu uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie za 2019 r..pdf (136,42KB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.pdf (729,17KB)
PDF18. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.pdf (898,54KB)
PDF19. Projekt uchwały w sprawie zawarcia umowy najmu.pdf (252,42KB)
PDF20. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji o zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w Orchowie.pdf (468,40KB)
PDF21. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego.pdf (330,12KB)
PDF22. Projekt uchwały w sprawie petycji złożonej przez Koalicję Polska Wolna od 5G dotyczącej podjęcia uchwały w sprawie ochrony zdrowia przed elektroskażeniem.pdf (283,57KB)