Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXII/2020

PDF1. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku wotum zaufania.pdf (137,50KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Łask za 2019 rok.pdf (195,76KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Łasku absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.pdf (219,48KB)
PDFWniosek Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Łasku.pdf (846,61KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2020-2033.pdf (6,94MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (8,71MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.pdf (2,14MB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.pdf (567,78KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny.pdf (549,19KB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (858,75KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie regulaminu oraz opłaty za korzystanie z toalet publicznych.pdf (743,68KB)
PDF11. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Łask.pdf (306,24KB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie zmiany statutu Biblioteki Publicznej w Łasku.pdf (361,76KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy GPZOZ w Łasku.pdf (762,44KB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej RM w Łasku na III i IV kwartał 2020r..pdf (206,63KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców ul. Kanarkowej we Wronowicach.pdf (438,96KB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji rodziców uczniów klas VII SP w Wiewiórczynie.pdf (354,20KB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Łask na rok szkolny 2020-2021.pdf (374,32KB)