Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXIV/2020

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2020-2033.pdf (6,04MB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na rok 2020.pdf (8,07MB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask i zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask.pdf (658,69KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Statutu MGOPS w Łasku.pdf (1,23MB)
PDF4. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Łask na lata 2020-2022.pdf (987,75KB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia aktualizacji Projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2023 roku.pdf (407,68KB)
PDFAktualizacja Projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2023 roku.pdf (3,17MB)
PDFZałącznik Nr 1 do aktualizacji Projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2023 roku.pdf (876,78KB)
PDFZałącznik Nr 2 do aktualizacji Projektu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Łask do 2023 roku.pdf (1,45MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości zabudowanej.pdf (538,63KB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (613,05KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (239,85KB)
PDFAutopoprawka do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu.pdf (89,34KB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (558,26KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.pdf (671,42KB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży poza przetargiem.pdf (513,43KB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż poza przetargiem gruntu położonego w Łasku na rzecz użytkownika wieczystego.pdf (500,53KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wykup nieruchomości.pdf (409,06KB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (779,89KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łasku.pdf (643,76KB)
PDF16. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łask.pdf (730,60KB)