Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021

Strona archiwalna

 

 

Dnia 29 stycznia 2021 roku, na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r., poz.1775, ze zm.) - zwany dalej NSP 2021.

Pan Gabriel Szkudlarek - Gminny Komisarz Spisowy w Łasku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert:  od 1 lutego 2021 r.  do 9 lutego 2021 r.  16 lutego 2021 r.
 

Uwaga! Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego, podjętą w porozumieniu z Generalnym Komisarzem Spisowym, termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do NSP 2021 na terenie całego kraju zostaje przedłużony do 16 lutego 2021 r. >> link do komunikatu

 

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

  •  mieć ukończone 18 lat,
  •  cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
  •  posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  •  posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  •  nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Załączniki do pobrania: