Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXVII/2020

PDF1. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZGM w Łasku na rok 2021.pdf (252,11KB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZKM w Łasku na rok 2021.pdf (374,96KB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki jednostkowej dotacji przedmiotowej dla ZKM w Łasku na prowadzenie bieżącej obsługi PSZOK na 2021 rok.pdf (391,52KB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla ZKM w Łasku na dowóz dzieci do szkół na r. 2021.pdf (525,10KB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Łask na 2021 r..pdf (6,28MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 r..pdf (3,36MB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie nadania nazwy dla ronda znajdującego się na skrzyżowaniu ulic 9 Maja i Południowej w Łasku.pdf (432,44KB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.pdf (462,97KB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie przeznaczenia nieruchomości do sprzedaży w drodze przetargu.pdf (478,32KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie na rzecz Gminy Łask odpłatnej służebności przesyłu na nieruchomości położonych w Łasku.pdf (642,87KB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu.pdf (574,11KB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy.pdf (486,14KB)
PDF13. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Łask na lata 2021-2035.pdf (1,25MB)
PDF14. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na 2021 rok.pdf (2,91MB)
PDFAutopoprawka (1) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2035.pdf (495,08KB)
PDFAutopoprawka (2) do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF na lata 2021-2035.pdf (950,46KB)
PDFZałacznik do Autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021 oraz do projektu uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Łask.pdf (568,23KB)
PDF15. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2020-2033.pdf (6,09MB)
PDF16. Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania gmin wchodzących w skład aglomeracji Łask.pdf (265,30KB)
PDF17. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji mieszkańców osiedla Wola Łaska.pdf (345,14KB)
PDFWniosek (1) o wprowadzenie do porządku obrad XXVII sesji dodatkowych projektów uchwał.pdf (116,75KB)
PDFWniosek (2) o wprowadzenie do porządku obrad XXVII sesji dodatkowych projektów uchwał.pdf (119,73KB)