Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Sesja Nr XXIX/2021

PDF1. Projekt uchwały w sprawie zmiany WPF Gminy Łask na lata 2021-2035.pdf (5,30MB)
PDF2. Projekt uchwały w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie Gminy Łask na 2021 r..pdf (2,80MB)
PDF3. Projekt uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.pdf (1,35MB)
PDF4. Projekt uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych Gminy Łask oraz określenia granic ich obwodów.pdf (1,17MB)
PDF5. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku, fragment obrębu 20.pdf (11,52MB)
JPEGZałącznik Nr 1 do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku, fragment obrębu 20.jpeg (258,07KB)
PDFZałącznik Nr 2 do Projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Łasku, fragment obrębu 20.pdf (3,55MB)
PDF6. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagosp. przest. dla obszaru pomiędzy rz. Grabią, drogą kr. Nr 14 a bocznica kolejową.pdf (3,07MB)
PDF7. Projekt uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Łask na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.pdf (2,45MB)
PDF8. Projekt uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027.pdf (372,24KB)
PDFZałącznik do Projektu uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Łask na lata 2021-2027.pdf (1,88MB)
PDF9. Projekt uchwały w sprawie uzgodnienia realizacji inwestycji celu publicznego na terenie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Dolina Grabi.pdf (1 016,45KB)
PDF10. Projekt uchwały w sprawie nadania statutu Łaskiego Domu Kultury.pdf (998,57KB)
PDF11. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2021 r..pdf (1,23MB)
PDF12. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2021 r..pdf (222,96KB)