Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Łasku z dnia 05-02-2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713, 1378) Burmistrz Łasku zarządza, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargów na dzierżawę działek i na najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask w składzie:
1) Przewodniczący- Beata Rybak -Strugała
2) Członkowie:
1 Monika Matyjasik,

2 Magdalena Tracz,

3 Aleksandra Chudzia

4 Angelika Augustyniak - Czyż


§ 2. W przypadku nieobecności przewodniczącego Komisji Przetargowej jego funkcję pełni jeden z członków Komisji Przetargowej, Zastępca Burmistrza Łasku lub Sekretarz Gminy.
§ 3. Traci moc Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Łasku z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Łasku z dnia 05-02-2021 w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask..pdf (130,97KB)