Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-02-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy Alei Niepodległości.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2020r. poz.713, 1378 ) oraz art. 13 ust. 1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2020r. poz. 1990; z 2021r. poz. 11), Zarządzenia Nr 236/2020 Burmistrza Łasku z dnia 30 września 2020r. w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży poza przetargiem, w drodze przetargu, do oddania w dzierżawę, najem i użyczenie Burmistrz Łasku zarządza, co następuje :

§ 1. Ogłaszam I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w dzierżawę części nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 311/2 o pow. 143m 2 poł. w Łasku w obrębie ewidencyjnym nr 14. Nieruchomość przeznaczona jest do oddania w dzierżawę na okres 3 lat z przeznaczeniem na cele handlowo - usługowe. Działka stanowi przedmiot własności Gminy Łask uregulowana w Księdze Wieczystej SR1L/00059222/8. § 2. Przetarg przeprowadzi Komisja Przetargowa powołana na podstawie Zarządzenia Nr 20/2021 Burmistrza Łasku z dnia 05 lutego 2021r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej na dzierżawę działek i najem lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Łask.
§ 3. Szczegółowe warunki przetargu określa załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 4. Wykonanie powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-02-2021 w sprawie ogłoszenia I przetargu pisemnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej poł. w Łasku przy Alei Niepodległości..pdf (216,81KB)

DOCXZałącznik nr 1 21/2021.docx (8,04KB)