Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Łasku z dnia 01-02-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku

Na podstawie § 9 ust. 7 Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku stanowiącego załącznik do Uchwały Nr XXIV/295/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 23 września 2020 r., zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku stanowiący zalącznik do Zarządzenia Nr 9/2021 roku Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku z dnia 1 lutego 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku.
§ 3. Zarządzenie podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń i wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 15 lutego 2021 roku.

PDF  Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 16/2021 Burmistrza Łasku z dnia 01-02-2021 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku (12,87MB)