Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/373/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2021 rok

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się plany pracy na 2021 rok następujących stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku:
1) Komisji Gospodarki, Finansów i Budżetu - stanowiący załącznik Nr 1;
2) Komisji Oświaty i Kultury - stanowiący załącznik Nr 2;
3) Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska - stanowiący załącznik Nr 3;
4) Komisji Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej - stanowiący załącznik Nr 4;
5) Komisji Współpracy Lokalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego - stanowiący załącznik Nr 5.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/373/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej w Łasku na 2021 rok.pdf (603,70KB)

DOCXAkt_RCL XXIX/373/2021.docx (61,06KB)

DOCXZałącznik nr 1 XXIX/373/2021.docx (6,46KB)

DOCXZałącznik nr 2 XXIX/373/2021.docx (7,14KB)

DOCXZałącznik nr 3 XXIX/373/2021.docx (7,23KB)

DOCXZałącznik nr 4 XXIX/373/2021.docx (6,82KB)

DOCXZałącznik nr 5 XXIX/373/2021.docx (7,51KB)