Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Uchwała Nr XXIX/374/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2021 r.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 713, 1378) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się następujący plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2021 r.: 1) Kontrola funkcjonowania Centrum Sportu i Rekreacji w Łasku w zakresie dochodów i wydatków za 2020 r.;
2) Kontrola wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020 w oparciu o:
a) roczne sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Łask za rok 2020 wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi o tym sprawozdaniu,

b) sprawozdanie finansowe Gminy Łask za rok 2020,

c) informację o stanie mienia komunalnego Gminy Łask;


3) Opracowanie opinii o wykonaniu budżetu i sporządzenie wniosku w sprawie absolutorium dla Burmistrza Łasku za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej w Łasku

Robert Bartosik

 

PDF   Uchwała Nr XXIX/374/2021 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 03-02-2021 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Łasku na I i II kwartał 2021 r..pdf (103,65KB)

DOCXAkt_RCL XXIX/374/2021.docx (36,39KB)