Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-02-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 319/2020 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2021 r.

Na podstawie art.30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 249 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695, 1175) oraz wykonując Uchwałę Nr XXVII/340/2020 Rady Miejskiej w Łasku z dnia 16 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łask na rok 2021

§ 1. W Zarządzeniu Nr 319/2020 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie Łask odrębnymi ustawami na 2021 r. § 2. otrzymuje brzmienie:
§ 2. Zatwierdza się plan dochodów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej dla: 1. Urzędu Miejskiego w Łasku 1 z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych na kwotę 793,00 zł 2. Ośrodka Pomocy Społecznej w Łasku 1 z tytułu zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego na kwotę 226.800,00 zł 3. Środowiskowego Domu Samopomocy 1 z tytułu opłat pensjonariuszy za pobyt w ŚDS na kwotę 7.060,00 zł ”;

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-02-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 319/2020 Burmistrza Łasku z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gm.pdf (149,53KB)