Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Łasku z dnia 26-02-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Uchyla się Zarządzenie NR 249/15 z dnia 7 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości
§ 2. Wprowadza się Regulamin Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Oświaty Kultury Promocji i Spraw Społecznych, Urzędu Miejskiego w Łasku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Łasku

Gabriel Szkudlarek

 

PDF   Zarządzenie Nr 39 Burmistrza Łasku z dnia 26-02-2021 w sprawie przyjęcia Regulaminu Przyznawania Nagrody Burmistrza Łasku Róża Przedsiębiorczości.pdf (280,71KB)

DOCXZałącznik nr 39.docx (8,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 39.docx (7,66KB)

DOCXZałącznik nr 2 39.docx (8,51KB)