Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Łasku z dnia 04-03-2021 w sprawie powołania komsji konkursowej i określenia trybu pracy komisji mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku.

Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz.194), zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuję Komisję Konkursową w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury w następującym składzie:
1. Przewodniczący Komisji - Ewa Bednarek - Czujko
2. Członek Komisji - Agata Subczyńska
3. Członek Komisji - Włodzimierz Nowicki
4. Członek Komisji - Elżbieta Wojtacka - Ślęzak
5. Członek Komisji - Danuta Krawcewicz
6. Członek Komisji - Michał Jędrasik
7. Członek Komisji - Grażyna Śliwińska
8. Członek Komisji - Grzegorz Rosiak
9. Członek Komisji - Bożena Trocka - Dąbrowa
10. Członek Komisji - Aleksandra Kolasa
11. Członek Komisji - Krystyna Politańska

§ 2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

PDF   Zarządzenie Nr 47/2021 Burmistrza Łasku z dnia 04-03-2021 w sprawie powołania komsji konkursowej i określenia trybu pracy komisji mającej na celu wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Łaskiego Domu Kultury w Łasku..pdf (447,42KB)

DOCXZałącznik nr 1.1 47/2021.docx (6,50KB)

DOCXZałącznik nr 1.2 47/2021.docx (7,89KB)

DOCXZałącznik nr 1.3 47/2021.docx (6,52KB)

DOCXZałącznik nr 1 47/2021.docx (9,23KB)