Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 46/2021 Burmistrza Łasku z dnia 04-03-2021 w sprawie ustalenia terminów dyżurów i przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask na rok szkolny 2020/2021

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 713, poz. 1378), § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019r. poz. 502) na wniosek dyrektorów przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam terminy dyżurów i przerw w pracy przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Łask na rok szkolny 2020/2021 w terminach określonych w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi prowadzonych przez Gminę Łask.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

DOCXZałącznik nr 1 46/2021.docx (7,17KB)