Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12.03.2021 r. Budowa parkingu przy ul. Polnej w Łasku

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (43,50KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (114,45KB)
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia (377,50KB)
DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy (71,00KB)
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (45,00KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (41,50KB)
DOC  Załącznik 4. Wzór umowy (325,00KB)
ZIP  Załącznik 5. Dokumentacja projektowa (15,75MB)
ZIP  Załącznik 6. STWiORB (2,08MB)
PDF  Załącznik 7. Przedmiar (88,61KB)

PDF  Zmiana SWZ z 17.03.2021 r. - wprowadzenie załącznika nr 8 (200,09KB)
DOCX  Załącznik 8. Powody braku podziału zamówienia na części (24,14KB)

PDF  Zapytanie 1 z 18.03.2021 r. z wyjaśnieniami i zmianą SWZ z 22.03.2021 r. (741,14KB)

DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy - zmiana z 22.03.2021 r. (termin związania ofertą) (71,00KB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 22.03.2021 r. (39,77KB)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (202,57KB)

PDF  Zmiana SWZ z 29.03.2021 r. - zmiana terminu składania ofert (260,57KB)
DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy - zmiana z 29.03.2021 r. (71,00KB)
PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 29.03.2021 r. (39,77KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert 31.03.2021 r. (64,20KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 12.04.2021 r. (455,11KB)