Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

12.03.2021 r. Przebudowa drogi w Kolonii Bałucz

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (43,50KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (115,77KB)
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia (383,00KB)
DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy (71,50KB)
DOC  Załącznik 2. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (45,50KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (41,50KB)
DOC  Załącznik 4. Wzór umowy (328,00KB)
ZIP  Załącznik 5.1. Dokumentacja projektowa (21,83MB)
ZIP  Załącznik 5.2. Dokumentacja projektowa (26,51MB)
ZIP  Załącznik 5.3. Dokumentacja projektowa (607,61KB)
ZIP  Załącznik 5.4. Dokumentacja projektowa (8,97MB)
ZIP  Załącznik 5.5. Dokumentacja projektowa (18,95MB)
ZIP  Załącznik 5.6. Dokumentacja projektowa (17,22MB)
ZIP  Załącznik 5.7. Dokumentacja projektowa (15,95MB)
ZIP  Załącznik 5.8. Dokumentacja projektowa (10,01MB)
ZIP  Załącznik 5.9. Dokumentacja projektowa (25,13MB)
ZIP  Załącznik 6. STWiORB (6,85MB)
PDF  Załącznik 7. Przedmiar robót (191,60KB)

PDF  Zmiana SWZ z 17.03.2021 r. - wprowadzenie załącznika nr 8 (194,68KB)
DOCX  Załącznik 8. Powody niedokonania podziału zamówienia na części (24,05KB)

PDF  Zapytanie1 z 16.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 19.03.2021 r. (1,32MB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 19.03.2021 r. (sprostowanie nr postępowania) (43,96KB)
PDF  Zmiana SWZ z 19.03.2021 r. (sprostowanie numeru postępowania) (242,68KB)

PDF  Zapytanie 3 z 22.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 23.03.2021 r. (624,83KB)
PDF  Zapytanie 4 z 23.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 23.03.2021 r. (658,19KB)

PDF  Zapytanie 2 z 22.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 25.03.2021 r. (811,61KB)

PDF  Zapytanie 5 z 24.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 25.03.2021r. (1,40MB)

DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy - zmiana z 25.03.2021 r. (71,50KB)

DOC  Załącznik 4. Wzór umowy - zmiana z 25.03.2021 r. (328,50KB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 25.03.2021 r. (39,75KB)

PDF  Zapytanie 6 z 24.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 25.03.2021 r. (259,96KB)
PDF  Zapytanie 7 z 24.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 25.03.2021 r. (1,92MB)
PDF  Opinia Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (346,96KB)
PDF  Zapytanie 8 z 24.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 25.03.2021 r. (253,88KB)

PDF  Zapytanie 9 z 25.03.2021 r. wraz z wyjaśnieniami z 26.03.2021 r. (259,52KB)

XLSX  Przedmiar robót w wersji edytowalnej (54,96KB)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (202,51KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert 30.03.2021 r. (430,66KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 23.04.2021 r. (456,21KB)