Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-03-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Na podstawie art. 53 ust. 2 w związku z art. 55 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019, Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, poz. 1517, poz. 2275) postanawiam:

§ 1. W zarządzeniu nr 42/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej zmienionym zarządzeniem nr 48/2021 Burmistrza Łasku z dnia 4 marca 2021 r. § 1 otrzymuje brzmienie:
"Powołać Komisję przetargową w następującym składzie:

 

Przewodniczący Komisji ˗ Wiesław Kubiak
  /Naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Urzędzie Miejskim w Łasku/
Członek Komisji ˗ Paweł Kruszek
  /Inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg w Urzędzie Miejskim w Łasku/
Sekretarz Komisji ˗ Agnieszka Erlichowska-Majcher
  /Koordynator ds. zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Łasku/".

 

 

§ 2. Wykonanie powierzam Przewodniczącemu Komisji.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 56/2021 Burmistrza Łasku z dnia 15-03-2021 w sprawie zmiany Zarządzenia nr 42/2021 Burmistrza Łasku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej.pdf (136,94KB)