Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-03-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku

Na podstawie art.30 ust. 2 pkt 3, art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Przekazuje się na czas nieokreślony, nieodpłatnie na rzecz Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku przy ul. Narutowicza 11a, nakłady na przebudowę budynku:

Nazwa Wartość
Przebudowa budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku 470 626,46 zł
RAZEM 470 626,46 zł

 

 

§ 2. Przekazanie nakładów na przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku zostanie udokumentowane protokołem przekazania-odbioru PT.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z-ca Burmistrza Łasku

Lidia Sosnowska

 

 

PDF   Zarządzenie Nr 51/2021 Burmistrza Łasku z dnia 08-03-2021 w sprawie nieodpłatnego przekazania nakładów na przebudowę budynku Przedszkola Publicznego nr 3 w Łasku.pdf (129,49KB)