Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

18.03.2021 r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 14 381 933,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek długoterminowych, wykup obligacji oraz na finansowanie planowanego deficytu Gminy Łask w 2021 r.

Dokumenty postępowania:

DOC  Identyfikator postępowania (45,00KB)
PDF  Ogłoszenie o zamówieniu (108,38KB)
DOC  Specyfikacja Warunków Zamówienia (399,50KB)
DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy (66,50KB)
XLS  Załącznik 2. Formularz cenowy (125,50KB)
DOC  Załącznik 3. Wzór oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu (38,50KB)
DOC  Załącznik 4. Wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (38,50KB)
PDF  Załącznik 5. Zaświadczenie o wyborze Burmistrza Łasku (178,23KB)
PDF  Załącznik 6. Uchwała nr XXXIV/356/09 Rady Miejskiej w Łasku (115,29KB)
PDF  Załącznik 7. Uchwała nr I/25/2021 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi z dnia 9 marca 2021 r. (67,28KB)
DOCX  Załącznik 8. Powody braku podziału zamówienia na części (23,74KB)

7Z  Zapytanie 1 z 29.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 15.04.2021 r. (2,11MB)

7Z  Zapytanie 2 z 30.03.2021 r. z wyjaśnieniami z 15.04.2021 r. (1,43MB)

7Z  Zapytanie 3 z 06.04.2021 r. z wyjaśnieniami z 15.04.2021 r. (1,93MB)

DOC  Załącznik 1. Formularz ofertowy - zmiana z 15.04.2021 r. (66,00KB)

PDF  Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z 15.04.2021 r. (42,34KB)

PDF  Korekta załącznika nr 2 - Formularz cenowy (914,19KB)
XLS  Załącznik 2. Formularz cenowy - zmiana z 19.04.2021 r. (128,00KB)

PDF  Zapytanie 4 z 22.04.2021 r. z wyjaśnieniami z 26.04.2021 r. (247,68KB)

Informacja o kwocie jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:

PDF  Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (350,64KB)

Informacja z otwarcia ofert:

PDF  Informacja z otwarcia ofert 29.04.2021 r. (553,04KB)

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty:

PDF  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 05.05.2021 r. (438,58KB)