Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

01.04.2021 r. - Obwieszczenie Burmistrza Łasku o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - budowa farmy fotowoltaicznej w obrębie Anielin dz. 205 i 206/1

OŚR.6220.15.2020

Łask, dn. 26.03.2021 r.

OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA ŁASKU

 

Stosownie do art. 3 ust. 1 pkt 11, art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 247)

 

podaję do publicznej wiadomości, że

 

w dniu 26 marca 2021 roku po rozpatrzeniu wniosku PV OZE 2 Sp. z o.o. o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 2 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na nieruchomości położonej w obrębie Anielin dz. 205 i 206/1 Burmistrz Łasku wydał przedmiotową decyzję.

W związku z powyższym zawiadamiam, że z ww. decyzją oraz z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Łasku, ul. Warszawska 14, od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30, po wcześniejszym umówieniu terminu pod numerem telefonu: 43 676 83 49.

 

BURMISTRZ ŁASKU
Gabriel Szkudlarek